Lagar & regler / Lagar & Föreskrifter

Lagtextens byggregler 2022-08-01

Byggreglerna innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14 Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med. Sammanställningen har ett omfattande s...

Läs mer
bok

450 kr

Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 20 20. Boken innehåller läsanvisning , sakordsregister , samt standarder och författninga...

Läs mer
bok

350 kr

Arbetsmiljöregler, April 2021

Uppdaterad med Arbetsplatsens utformning 2021:1 Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och...

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

568 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR 29 (t o m BFS 202...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

350 kr

Lagen om offentlig upphandling. Fickfakta 2022:2

I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och regioner. Den innehåller förutom l...

Läs mer
bok

241 kr

E-bok
E-BOK PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyg...

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

PBL – en handbok om PBL och samhällsbyggande är den tredje utgåvan av verket och har reviderats och utvecklats sedan tidigare versioner. Boken vänder sig till dig som kommer i kontakt med PBL, Plan- och bygglagen, och samhällsbyggnadsfrågor på något sätt. Du lär d...

Läs mer
E-bok

594 kr

Provläs
Författningshandbok för byggsektorn 2022/23

I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet. Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2022, men äv...

Läs mer
bok

1 090 kr

AFS 2006:1 Asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Föreskrifterna syftar till att förebygga ohälsa när det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm i arbetet. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2006. ...

Läs mer
bok

105 kr