Lagar & regler /

Lagar & Föreskrifter

Litteratur om lagar och föreskrifter i byggbranschen. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker med de lagar och föreskrifter som du behöver förhålla dig till som verksam inom bygg- och fastighetssektorn. Inte minst minimikrav som är nödvändiga att uppfylla och regelverk som är viktiga att ha tillgängliga på arbetsplatsen. I kategorin Lagar och föreskrifter finns exempelvis böckerna Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2024Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem och Installatörsföretagens elföreskriftsbok.

Bästsäljare

Lagtextens byggregler 2023-08-01

Byggreglerna innehåller bland annat alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14, KA 4 med ändringar t.o.m. BFS 2023:2, KA 6. Observera att Boverkets byggregler BBR senaste version oavkortad fi...

Läs mer
Bok

450 kr

Provläs

Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 20 20. Boken innehåller läsanvisning , sakordsregister , samt standarder och författninga...

Läs mer
Bok

368 kr

Provläs

Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
Bok

626 kr

Arbetsmiljöregler, Dec 2022

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det d...

Läs mer
Bok

400 kr

E-bok

E-BOK Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

368 kr

Provläs

PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
Bok

655 kr

Installatörsföretagens elföreskriftsbok

Denna bok av elföreskrifterna har tryckts speciellt för Installatörsföretagen. Den är till sakinnehållet helt likalydande med Elsäkerhetsverkets utgåvor. Observera att de tryckta författningarna från myndigheten är de officiellt giltiga. Boken vänder sig till alla...

Läs mer
Bok

349 kr

E-bok

E-BOK PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

PBL – en handbok om PBL och samhällsbyggande är den tredje utgåvan av verket och har reviderats och utvecklats sedan tidigare versioner. Boken vänder sig till dig som kommer i kontakt med PBL, Plan- och bygglagen, och samhällsbyggnadsfrågor på något sätt. Du lär d...

Läs mer
E-bok

655 kr

Minimikrav på elmateriel. Utg 5

Denna femte utgåva är baserad på den svenska standarden SS 436 40 00, Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning - Elinstallationsreglerna, utgåva 3. Elinstallationsreglerna är avsedda att tillämpas tillsammans med Elsäkerhetsverk...

Läs mer
Bok

298 kr