Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Lagar & regler / Lagar & Föreskrifter

Bästsäljare
Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (...

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020. Boken innehåller även en öv...

Läs mer
bok

350 kr

Bästsäljare
Lagtextens byggregler 2020-08-...

Lagtextens byggregler, även kallad "Ugglan", innehåller en sammanställning av alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2015:2 Nytt i utgåvan är ändringar: BBR 29 KUM FEMB PBL

Läs mer
bok

450 kr

Bästsäljare
Provläs
PBL Utg 3. En handbok om PBL o...

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
bok

582 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

280 kr

Arbetsmiljöregler, Sep 2019

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Entreprenörsskolans arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det dagliga arbetsm...

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

557 kr

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utfo...

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbets...

Läs mer
bok

161 kr

Boverkets konstruktionsregler,...

Skriften är en konsoliderad version av Boverkets konstruktionsregler, EKS. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:10, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2019:1, EKS 11 som träder i kraft den...

Läs mer
bok

200 kr

E-bok
E-BOK PBL Utg 3. En handbok om...

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

PBL – en handbok om PBL och samhällsbyggande är den tredje utgåvan av verket och har reviderats och utvecklats sedan tidigare versioner. Boken vänder sig till dig som kommer i kontakt med PBL, Plan- och bygglagen, och samhällsbyggnadsfrågor på något sätt. Du lär d...

Läs mer
E-bok

466 kr

E-bok
E-BOK Författningshandbok för ...

I Författningshandbok för byggsektorn 2020/21, utgiven av Svensk Byggtjänst, finns ett brett urval av de författningstexter som handlar om samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet ...

Läs mer
E-bok

872 kr