Lagar & regler / Lagar & Föreskrifter

Bästsäljare
Lagtextens byggregler 2022-08-01

Byggreglerna innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14 Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med. Sammanställningen har ett omfattande s...

Läs mer
bok

450 kr

Provläs
Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, från 1/9 20 20. Boken innehåller läsanvisning , sakordsregister , samt standarder och författninga...

Läs mer
bok

350 kr

Arbetsmiljöregler, Dec 2022

Byggföretagens Arbetsmiljöregler är en sammanställning av gällande arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsverksamhet. Boken används som kursmaterial i Byggbranschens Utbildningscenters arbetsmiljöutbildningar och är utmärkt att använda som uppslagsverk i det d...

Läs mer
bok

350 kr

Provläs
PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Av: Carl-Gustaf Hagander, Nancy Mattsson

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att tillämpas. Den ger även ett historiskt perspektiv på PBL. Tyngdpunkten ligger på den tillämpade delen och på de olika processer som genomsyrar PBL, med komment...

Läs mer
bok

624 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

596 kr

E-bok
E-BOK Boverkets byggregler BBR 29 (t o m BFS 202...

Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29. Boken Boverkets byggregler 29 är den konsoliderade versionen och trädde i kraft den 1 september 202...

Läs mer
E-bok

350 kr

Provläs
Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2023

Boken återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som är viktiga att ha tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll. Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer inred...

Läs mer
bok

1 090 kr

Den svenska miljörätten. Utg 5

Av: Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg

Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagsti...

Läs mer
bok

710 kr

Hyreslagen. En kommentar. Utg 13

Av: Elisabeth Ahlinder, Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Denna trettonde upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden. Även viss annan lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av hyreslagen har ajourförts. Upplaga...

Läs mer
bok

2 046 kr

Lagen om offentlig upphandling. Fickfakta 2022:2

I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och regioner. Den innehåller förutom l...

Läs mer
bok

241 kr