Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2022. Utg 4

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2022. Utg 4

Bok

550 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:

För att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, så gav Boverket ut en regelsamling 2012. Den regelsamlingen har nu övertagits och kompletterats av FunkiS 1 maj 2022.

Föreskrifterna och allmänna råden innehåller bland annat bestämmelser om certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter. De nya fristående allmänna råden är huvusakligen redaktionellt ändrade.

Regelsamlingen innehåller utdrag från plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om OVK. Regelsamlingen innehåller också en översiktlig beskrivning av andra regelverk som ställer krav på inomhusmiljön.

För att öka förståelsen och förenkla tillämpningen av regelverket finns det även läsanvisningar med frågor och svar om OVK.