Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Byggteknik

Bygga hus - Illustrerad bygglä...

Av: Bengt Strandberg, Fredrik Lavén

Husbyggandet står idag inför nya utmaningar. Det räcker inte att bara bygga konstruktionsmässigt hållbart utan man måste även bygga såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart. ”Bygga hus – Illustrerad bygglära” är en konkret och praktisk guide till ett hållbart bygg...

Läs mer
bok

378 kr

ÅFs lilla prisbok 2020

Priserna i årets utgåva av prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation....

Läs mer
bok

475 kr

Provläs
Minimikrav på luftväxling. Utg...

Av: Mats Östlund

Utgåva 11 av Minimikrav för luftväxling anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Tabellerna har uppdaterats av Mats Östlund, som även skrivit ett inledande avsnitt om de samhällskrav som gäller för ventilation. Innehållet i boken är en tolkning a...

Läs mer
bok

495 kr

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och standarder beskrivna, materialegenskaper och grun...

Läs mer
bok

525 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

557 kr

Dagbok. 30-dagars

Arbetsplatsdagbok för dokumentering av omständigheter som kan påverka utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden. Entreprenören ska fortlöpande delge beställaren dagboks inn...

Läs mer
bok

229 kr

Träkonstruktion enl eurokodern...

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggnade...

Läs mer
bok

310 kr

Brandskydd i BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller fem avsnitt från BBR 29 och ger en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden. Handboken är lättläst för den som behöver vägl...

Läs mer
bok

1 500 kr

Byggkonstruktion. Regel- och f...

Av: Tord Isaksson, Annika Mårtensson

Avsnitten i boken tar upp alla delar som ingår vid dimensionering av enklare fall; laster, betong- och träkonstruktioner och byggstatik. Boken är framtagen tillsammans med läroboken Byggkonstruktion där innehållet baseras på Eurokod och EKS 11.

Läs mer
bok

203 kr

Stålkonstruktion enl eurokoder...

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggna...

Läs mer
bok

275 kr