Byggteknik

Fakta och vägledande litteratur inom byggteknik så som konstruktion, byggnadsfysik, byggproduktion, anläggningar och installationer. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som innefattar praktiska råd och vägledning inom byggnadstekniska frågor. I kategorin Byggteknik återfinns till exempel boken Teknikhandbok VVS, AFRYs lilla prisbok, Bygga hus – illustrerad bygglära och Praktisk fastighetsautomation.

Bästsäljare

Teknikhandbok VVS 2024

Teknikhandboken VVS innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Innehåll Teknikhandboken VVS - Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Branschstandarden. - Geoenergi, kompletterat inne...

Läs mer
Bok

595 kr

Bästsäljare

AFRYs lilla prisbok 2023

Win-Win börjar med Cost-Cost! Det är med investeringar som med isberg. Det som inte syns kan bli en obehaglig överraskning. Ekonomiska kalkyler för bygginvesteringar är en kvalificerad verksamhet där förutsättningarna varierar starkt från fall till fall. Priserna ...

Läs mer
Bok

550 kr

Bästsäljare

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik är en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och bestämmelser, betongkonstruktioner och utföran...

Läs mer
Bok

550 kr

Betonghandbok Material. Del 1 o 2 (BOX)

Vinnare av Årets bok 2021. Nu kan du köpa båda delarna i en gemensam box och till ett lägre pris än köp av varje del för sig. Den första delen (Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) publicerades 2017. Andra delen heter Del 2: Hårdnad betong, fysikali...

Läs mer
Bok

2 037 kr

Provläs

Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
Bok

520 kr

Provläs

Utemiljö. Utg 5

Av: Hans Andrén (Red)

Utemiljö är en praktisk handbok för dig som arbetar med utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder oc...

Läs mer
Bok

709 kr

Provläs

Praktisk fastighetsautomation

Av: Leif Håkansson

Fastighetsautomationen genomgår för närvarande en snabb utveckling som drivs av ökande krav på låg energianvändning, enkelt handhavande och behov av att fler av byggnadens tekniska installationer ska kunna fungera tillsammans. Boken ger läsaren den kunskap som krä...

Läs mer
Bok

607 kr

Provläs

Murat byggande

Av: Tomas Gustavsson

I boken Murat byggande tas historiken, murverksmaterialens och byggmetodens karakteristika som utgångspunkter för en diskussion kring användning av tegel- och murningshantverk i det samtida byggandet. Murat byggande i nutid förutsätter att krav på energihushållnin...

Läs mer
Bok

709 kr

Provläs

Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
Bok

626 kr

Provläs

BK 2024. Byggmästarnas kostnadskalkylator

Byggmästarnas kostnadskalkylator innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bl a större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablå...

Läs mer
Bok

1 313 kr