Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

close

Byggteknik

Bästsäljare
Teknikhandboken VVS 2021

Teknikhandboken VVS 2021, eller "Rörmokarens bästa vän", innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Nyheter för 2021 är bland annat: - Nya Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Bran...

Läs mer
bok

565 kr

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och standarder beskrivna, materialegenskaper och grun...

Läs mer
bok

525 kr

Provläs
Minimikrav på luftväxling. Utg...

Av: Mats Östlund

Utgåva 11 av Minimikrav för luftväxling anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Tabellerna har uppdaterats av Mats Östlund, som även skrivit ett inledande avsnitt om de samhällskrav som gäller för ventilation. Innehållet i boken är en tolkning a...

Läs mer
bok

495 kr

Bygga hus - Illustrerad bygglä...

Av: Bengt Strandberg, Fredrik Lavén

Husbyggandet står idag inför nya utmaningar. Det räcker inte att bara bygga konstruktionsmässigt hållbart utan man måste även bygga såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart. ”Bygga hus – Illustrerad bygglära” är en konkret och praktisk guide till ett hållbart bygg...

Läs mer
bok

385 kr

ÅFs lilla prisbok 2020

Priserna i årets utgåva av prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation....

Läs mer
bok

475 kr

Provläs
Fukthandbok. Praktik och teori...

Av: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup, Ingemar Samuelson

Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma. I denna den fjärde utgåvan har teoriavsnitten utökats med beskrivning av...

Läs mer
bok

790 kr

Provläs
Kalkylering vid bygg- o fastig...

Av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Mats Persson

Kalkylering är ett viktigt verktyg vid bygg- och fastighetsutveckling. Bristfällig kalkylering eller brist på kalkylering har orsakat många problem. Boken ger grunderna i kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling och tar upp de vanligast förekommande kalkylme...

Läs mer
bok

796 kr

Betonghandbok - Arbetsutförand...

Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att ...

Läs mer
bok

1 266 kr

Byggarbetsplatsens teknikhandb...

Handboken vänder sig till dig som i ditt yrke dagligen bygger hus i någon form. Syften att, inom ramen för Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, minimera antalet byggfel, tillbud och olyckor. Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanliga arbeten vid by...

Läs mer
bok

399 kr

Byggkonstruktion. Regel- och f...

Av: Tord Isaksson, Annika Mårtensson

Avsnitten i boken tar upp alla delar som ingår vid dimensionering av enklare fall; laster, betong- och träkonstruktioner och byggstatik. Boken är framtagen tillsammans med läroboken Byggkonstruktion där innehållet baseras på Eurokod och EKS 11.

Läs mer
bok

203 kr