Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Byggproduktion

Bästsäljare
AFRYs lilla prisbok 2022

Priserna i årets utgåva av prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation....

Läs mer
bok

525 kr

Provläs
BK 2022. Byggmästarnas kostnadskalkylator

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer med mera. ...

Läs mer
bok

1 190 kr

Byggnyckeln Kalkyl Gul 2022/2023

Av: BirBra Konsult

Byggnyckeln. Kalkyl Gul används i utredningsskedet av byggprojekt för att snabbt få en bild av budgetunderlag med tanke på kvalitet, yta, volym och form. Budget för produktionskostnader rörande såväl nybyggnad som ombyggnad av, kök, badrum, enfamiljshus, flerfamil...

Läs mer
bok

565 kr

Entreprenadbesiktning. BKKs handledning för besi...

Av: Byggandets kontraktskommitté

Tillkomsten av AB 04 och ABT 06 samt ABS 09 har aktualiserat utgivningen av denna tredje utgåva av handledning för entreprenadbesiktning. Uppställningen i boken följer i stort sett tidigare utgåvor men förändringarna som följer av de nya reglerna är omfattande. Äv...

Läs mer
bok

768 kr

E-bok
E-BOK BK 2022. Byggmästarnas kostnadskalkylator

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer med mera. ...

Läs mer
E-bok

1 190 kr

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2020

Handboken vänder sig till dig som i ditt yrke dagligen bygger hus i någon form. Syften att, inom ramen för Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, minimera antalet byggfel, tillbud och olyckor. Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanliga arbeten vid by...

Läs mer
bok

399 kr

Dagbok. 60-dagars. Blanketter. A4

Noteringar i dagboken är ett viktigt medel för dokumentation av omständigheter som påverkat utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden. Entreprenören ska fortlöpande delge b...

Läs mer
bok

359 kr

E-bok
E-BOK Entreprenadbesiktning

Av: Byggandets kontraktskommitté

Boken Entreprenadbesiktning riktar sig till besiktningsmän, entreprenörer, beställare och andra aktörer i byggbranschen. Uppkomsten av ABT 06, AB 04 och ABS 09 har aktualiserat publicering av denna version av handledning för entreprenadbesiktning. Den tredje utgåv...

Läs mer
E-bok

768 kr

Dagbok. 30-dagars

Arbetsplatsdagbok för dokumentering av omständigheter som kan påverka utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden. Entreprenören ska fortlöpande delge beställaren dagboks inn...

Läs mer
bok

229 kr

Byggnyckeln Kalkyl Blå 2019/2020

Av: BirBra Konsult

"Byggnyckeln. Kalkyl BLÅ" används för att upprätta egna kalkyler vid nybyggnad och ombyggnad, värdera konstruktionslösningar tekniskt och ekonomiskt samt upprätta budget för totala byggprojekt. Här redovisas konstruktionslösningar för mark, golv, väggar, bjälklag ...

Läs mer
bok

565 kr