Byggteknik / Byggproduktion

Bästsäljare
AFRYs lilla prisbok 2022

Priserna i årets utgåva av prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation....

Läs mer
bok

525 kr

Byggnyckeln Kalkyl Gul 2022/2023

Av: BirBra Konsult

Byggnyckeln. Kalkyl Gul används i utredningsskedet av byggprojekt för att snabbt få en bild av budgetunderlag med tanke på kvalitet, yta, volym och form. Budget för produktionskostnader rörande såväl nybyggnad som ombyggnad av, kök, badrum, enfamiljshus, flerfamil...

Läs mer
bok

565 kr

E-bok
E-BOK Entreprenadbesiktning

Av: Byggandets kontraktskommitté

Boken Entreprenadbesiktning riktar sig till besiktningsmän, entreprenörer, beställare och andra aktörer i byggbranschen. Uppkomsten av ABT 06, AB 04 och ABS 09 har aktualiserat publicering av denna version av handledning för entreprenadbesiktning. Den tredje utgåv...

Läs mer
E-bok

806 kr

Bygg- & kontrollteknik för småhus

Många, om inte de flesta, som köper en tomt och bygger ett hus, är vanliga människor utan byggbakgrund eller särskilt stor erfarenhet av att bygga några större projekt. Trots detta ställer Plan- och bygglagen krav på att just dessa människor (byggherren) ska hålla...

Läs mer
bok

398 kr

Entreprenadbesiktning. BKKs handledning för besi...

Av: Byggandets kontraktskommitté

Tillkomsten av AB 04 och ABT 06 samt ABS 09 har aktualiserat utgivningen av denna tredje utgåva av handledning för entreprenadbesiktning. Uppställningen i boken följer i stort sett tidigare utgåvor men förändringarna som följer av de nya reglerna är omfattande. Äv...

Läs mer
bok

806 kr

Provläs
Byggsektorns egenkontroll. Handbok med mallar oc...

Av: Hans Severinson

Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll. ”Byggsektorns egenkontroll” förklarar betydelsen av egenkontroll med tydlig koppling till aktuella krav i lagar, regler och branschdokument. Den ger goda råd om egenkontroll till såväl beställare som ti...

Läs mer
bok

704 kr

Dagbok. 60-dagars. Blanketter. A4

Noteringar i dagboken är ett viktigt medel för dokumentation av omständigheter som påverkat utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden. Entreprenören ska fortlöpande delge b...

Läs mer
bok

359 kr

E-bok
E-BOK Byggsektorns egenkontroll. Handbok

Av: Hans Severinson

Boken Byggsektorns egenkontroll är en praktisk vägledning i egenkontroll för byggbranschens samtliga aktörer. Skriften beskriver vikten av egenkontroll med koppling till aktuella krav i regler, branschdokument och lagar. Du får olika förslag på hur krav på egenkon...

Läs mer
E-bok

704 kr

Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2020

Handboken vänder sig till dig som i ditt yrke dagligen bygger hus i någon form. Syften att, inom ramen för Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, minimera antalet byggfel, tillbud och olyckor. Byggarbetsplatsens teknikhandbok behandlar vanliga arbeten vid by...

Läs mer
bok

399 kr

Dagbok. 30-dagars

Arbetsplatsdagbok för dokumentering av omständigheter som kan påverka utförandet av en entreprenad. Enligt AB 04 anges att entreprenören ska föra dagbok över omständigheter för betydelse av entreprenaden. Entreprenören ska fortlöpande delge beställaren dagboks inn...

Läs mer
bok

229 kr