Ekonomi för arkitekter

av Hans Lind
bok

170 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Skriften ”Ekonomi för arkitekter – introduktion till lönsamhetskalkylering och fastighetsvärdering vid planering och byggande” har tagits fram för att ge arkitekter en bättre grund i ekonomiska frågor inför dialog med övriga aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Boken ska också förbereda för fortsatt kunskapsutveckling inom området byggnads- och fastighetsekonomi.

I tre korta och lättillgängliga kapitel behandlas företagsekonomiska kalkyler, samhällsekonomiska kalkyler och fastighetsvärdering. Kalkylerna är centrala redskap för ekonomistyrning inom planering och byggande i ett lönsamhets- och värderingsperspektiv och ligger till grund för frågor som: Ska vi bygga? Var ska vi bygga? Hur ska vi bygga?