Förvaltning

Litteratur inom området Förvaltning i Svensk Byggtjänsts bokhandel, utgörs av  böcker som innefattar Administrativ förvaltning, fastighetsekonomi, hyres- och fastighetsjuridik samt skrifter för fastighetsägaren. I kategorin Förvaltning återfinns böcker som exempel Fastighetsekonomi och fastighetsrätt, Fastighetsägarens ansvar och ABFF 15.

Energihandboken. Utg 3

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Energihandboken är ett verktyg för att ta kontroll över energihanteringen. Boke...

Läs mer
Bok

498 kr

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
Bok

645 kr

Provläs
Allt om Aff. Utg 2

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff – avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Syftet med Aff är att hjälpa användare att skriva kompletta avtal där många komplexa villkor ska...

Läs mer
Bok

594 kr

Fastighetsägarens Handbok 2023

På lite över hundra sidor sammanfattas allt som en fastighetsägare bör känna till. Med en ny uppdaterad version av handboken från Fastighetsägarna går man på ett enkelt och pedagogiskt sätt igenom områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö - kort sagt allt som en...

Läs mer
Bok

545 kr

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2023

Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning och avser fullt färdigt arbete inklusive moms och administration.

Läs mer
Bok

380 kr

Provläs
Fastighetsförsäkring

Av: Harald Ullman

Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken Entreprenadförsäkring (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lo...

Läs mer
Bok

563 kr

Framtidssäkra byggnader. En idébok om energieffe...

"Framtidssäkra byggnader" är en idébok om energieffektivisering för fastighetsägare. Här får du veta vad du kan göra och vilken effekt det får. Den som äger ett energieffektivt hus äger en framtidssäker byggnad, oberoende av vilka energislag som kommer att använda...

Läs mer
Bok

100 kr

Provläs
Underhållsplanering. Utg 2

Av: Anders Granlund

Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket att ta ställning till oavsett om man representerar bostadsrättsföreningar,  hyresvärdar, förvaltare, tekniker, konsulter eller andra. Boken skildrar principer för en underhållsplan. Vilken ti...

Läs mer
Bok

438 kr