Förvaltning

Litteratur inom området Förvaltning i Svensk Byggtjänsts bokhandel, utgörs av  böcker som innefattar administrativ förvaltning, fastighetsekonomi, hyres- och fastighetsjuridik samt skrifter för fastighetsägaren. I kategorin Förvaltning återfinns böcker som till exempel Energihandboken, God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägare och Drift- och underhållsinstruktioner & annan dokumentation i entreprenader.

Underhållskostnader inkl checklista Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Underhållskostnadsboken hjälper dig att planera och budgetera underhållet av din fastighet. Boken hjälper dig även att kontrollera priset på offerter samt livslängd på material. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall, för c:a...

Läs mer
Bok

4 495 kr

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
Bok

645 kr

Energihandboken. Utg 3

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Energihandboken är ett verktyg för att ta kontroll över energihanteringen. Boke...

Läs mer
Bok

495 kr

Fastighetsägarens Handbok 2023

På lite över hundra sidor sammanfattas allt som en fastighetsägare bör känna till. Med en ny uppdaterad version av handboken från Fastighetsägarna går man på ett enkelt och pedagogiskt sätt igenom områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö - kort sagt allt som en...

Läs mer
Bok

545 kr

Provläs

Allt om Aff. Utg 2

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff – avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Syftet med Aff är att hjälpa användare att skriva kompletta avtal där många komplexa villkor ska...

Läs mer
Bok

624 kr

Kontor Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Bostäder Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2023

Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning och avser fullt färdigt arbete inklusive moms och administration.

Läs mer
Bok

399 kr