Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Förvaltning

Energihandboken. Utg 3

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Energihandboken är ett verktyg för att ta kontroll över energihanteringen. Boke...

Läs mer
bok

498 kr

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
bok

645 kr

Fastighetsägarens Handbok

Av: Veronica Eade, Tomas Ernhagen, Rikard Silverfur, Ulla Werkell, Marie Öhrström

I ”Fastighetsägarens handbok” sammanfattas allt som en fastighetsägare bör känna till, på lite drygt hundra sidor. Den nya utgåvan av Fastighetsägarna går på ett enkelt och pedagogiskt sätt igenom områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö - kort sagt allt som en...

Läs mer
bok

495 kr

E-bok
E-BOK Instruktioner för drift ...

Av: Hans Severinson

Utgåva tre av Instruktioner för drift och underhåll – Branschstandard, upphandling och innehåll är reviderad och anpassad för att drift- och underhållningsinstruktionen ska kunna levereras digitalt. Boken innehåller exempel på hur drift- och underhållsinstruktione...

Läs mer
E-bok

479 kr

Fastighetsekonomi o fastighets...

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden. I de inledande kapitlen behandlas gällande la...

Läs mer
bok

795 kr

Provläs
Allt om Aff

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff - avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Boken beskriver Aff-systemets olika delar. Aff-systemet är konstruerat som stöd för att bygga up...

Läs mer
bok

575 kr

Speciell fastighetsrätt Miljöb...

Av: Bertil Bengtsson

Boken behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Läs mer
bok

426 kr

Underhållskostnader 2020 + che...

Av: Repab Fakta

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna. I boken redovisas aktuell k...

Läs mer
bok

4 095 kr

Bostäder, Årskostnader 2020

Av: Repab Fakta

Den nya utgåvan av Bostäder är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar ...

Läs mer
bok

2 175 kr

Allmän fastighetsrätt. Utg 8

Av: Anders Victorin, Richard Hager

Allmän fastighetsrätt tar upp viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och reglerna om köp av fast egendom uppmärksammas särskilt. Det inledande kapitlet behandlar vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor och övriga kapitel tar upp: •    Fast egendom, fastighet...

Läs mer
bok

452 kr