Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

close

Förvaltning

Fastighetsekonomi o fastighets...

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden. I de inledande kapitlen behandlas gällande la...

Läs mer
bok

795 kr

Fastighetsägarens Handbok

Av: Veronica Eade, Tomas Ernhagen, Rikard Silverfur, Ulla Werkell, Marie Öhrström

I ”Fastighetsägarens handbok” sammanfattas allt som en fastighetsägare bör känna till, på lite drygt hundra sidor. Den nya utgåvan av Fastighetsägarna går på ett enkelt och pedagogiskt sätt igenom områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö - kort sagt allt som en...

Läs mer
bok

495 kr

Energihandboken. Utg 3

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning. Energihandboken är ett verktyg för att ta kontroll över energihanteringen. Boke...

Läs mer
bok

498 kr

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
bok

645 kr

Provläs
Underhållsplanering. Utg 2

Av: Anders Granlund

Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket att ta ställning till oavsett om man representerar bostadsrättsföreningar,  hyresvärdar, förvaltare, tekniker, konsulter eller andra. Boken skildrar principer för en underhållsplan. Vilken ti...

Läs mer
bok

409 kr

E-bok
E-BOK Instruktioner för drift ...

Av: Hans Severinson

Utgåva tre av Instruktioner för drift och underhåll – Branschstandard, upphandling och innehåll är reviderad och anpassad för att drift- och underhållningsinstruktionen ska kunna levereras digitalt. Boken innehåller exempel på hur drift- och underhållsinstruktione...

Läs mer
E-bok

479 kr

Fastighetsägarens ansvar. Utg ...

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och bostadsrättsfö...

Läs mer
bok

395 kr

Underhållskostnader 2020 + che...

Av: Repab Fakta

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna. I boken redovisas aktuell k...

Läs mer
bok

4 095 kr

Nyckeltal lägenhetsreparatione...

Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna efter avflyttning och avser fullt färdigt arbete inklusive moms och administration.

Läs mer
bok

300 kr

Provläs
Instruktioner för drift o unde...

Av: Hans Severinson

Instruktioner för drift och underhåll. Branschstandard upphandling och innehåll visar konkret hur drift- och underhållsinstruktioner till ett bygg- eller förvaltningsobjekt kan föreskrivas och upphandlas till leveransform, kvalitet och utförande. Den sammanfattar ...

Läs mer
bok

599 kr