Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

bok

645 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter:

  • Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll
  • Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats.
  • Det har funnits ett behov att se termerna generellt utifrån hur de används.

Utgångspunkten för översynen har varit att endast termer som är väsentliga för att skapa tydlighet i Aff-avtal och och/eller har en Aff-specifik innebörd bör vara en del av Aff-definitioner.

För att göra det lättare att se de förändringar som gjorts sedan Aff-definitioner 10 finns det en sammanställning av termer som utgått, tillkommit och reviderats.