Förvaltning / Hyres- och fastighetsjuridik

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
Bok

645 kr

Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner fö...

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter: Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats. Det har funnits ett behov att ...

Läs mer
Bok

645 kr

Provläs
Lokalhyresjuridik - en kommentar till hyreslagen...

Av: Dan-Louis Schneider

Lokalhyresjuridik - en kommentar till hyreslagens bestämmelser om lokaler, behandlar alla aspekter av lokalhyra i kommentarform. Boken ger också kommentarer om legala aspekter kring lokalhyra i centrumanläggningar och gallerior, förfarandet i hyrestvister och fråg...

Läs mer
Bok

618 kr

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken...

Av: Nils Larsson, Stieg Synnergren

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd. Boken ...

Läs mer
Bok

661 kr

Provläs
Allt om Aff. Utg 2

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff – avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Syftet med Aff är att hjälpa användare att skriva kompletta avtal där många komplexa villkor ska...

Läs mer
Bok

594 kr

Hyra, arrende och bostadsrätt

Av: Erika P Björkdahl

Boken behandlar regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket motiverar att tonvikte...

Läs mer
Bok

515 kr

Provläs
Fastighetsförsäkring

Av: Harald Ullman

Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken Entreprenadförsäkring (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lo...

Läs mer
Bok

563 kr

Hyra av bostad och lokal. Utg 2

Av: Erika P Björkdahl

I boken behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. I beskrivning och analys av regelverket har stor tonvikt lagts vid lagförarbetena för att lagstiftarens intentioner komma till tydligt utttryck. Boken innehåller också många hänvisningar till rättspraxis o...

Läs mer
Bok

508 kr

Bostadsrättsföreningar. Juridik, skatt och ekono...

Av: Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén

"Bostadsrättsföreningar" är Sveriges mest sålda bostadsrättsbok. Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har m.m. Boken är skriven för dig som ä...

Läs mer
Bok

439 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Lokalhyresjuridik. Utg 3

Av: Dan-Louis Schneider

Lokalhyresjuridik - en kommentar till hyreslagens bestämmelser om lokaler, behandlar alla aspekter av lokalhyra i kommentarform. Boken ger också kommentarer om legala aspekter kring lokalhyra i centrumanläggningar och gallerior, förfarandet i hyrestvister och fråg...

Läs mer
E-bok

618 kr