Förvaltning / Hyres- och fastighetsjuridik

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
bok

645 kr

Provläs
Allt om Aff. Utg 2

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff – avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Syftet med Aff är att hjälpa användare att skriva kompletta avtal där många komplexa villkor ska...

Läs mer
bok

594 kr

Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner fö...

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter: Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats. Det har funnits ett behov att ...

Läs mer
bok

645 kr

Provläs
Fastighetsförsäkring

Av: Harald Ullman

Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken Entreprenadförsäkring (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lo...

Läs mer
bok

536 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Allt om Aff. Utg 2

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff – avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Syftet med Aff är att hjälpa användare att skriva kompletta avtal där många komplexa villkor ska...

Läs mer
E-bok

594 kr

Bostadsrättsföreningar. Juridik, skatt och ekono...

Av: Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén

Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm. Boken är skriven både för dig som är aktiv i en bostadsrättsförening, t ex styrelseledamot, och ...

Läs mer
bok

430 kr

Allmän fastighetsrätt. Utg 8

Av: Anders Victorin, Richard Hager

Allmän fastighetsrätt tar upp viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och reglerna om köp av fast egendom uppmärksammas särskilt. Det inledande kapitlet behandlar vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor och övriga kapitel tar upp: •    Fast egendom, fastighet...

Läs mer
bok

452 kr

E-bok
E-BOK Fastighetsförsäkring

Av: Harald Ullman

De försäkringsvillkor för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lokalt försäkringsbolag behandlas i boken. Det finns en hel del skillnader mellan bolagens försäkringsvillkor och däri beskrivet försäkringsskydd. I boken b...

Läs mer
E-bok

536 kr

Fastighetstransaktioner i praktiken. Utg 3

Av: Assur Badur, Stieg Synnergren, Ulf Jensen, Nils Larsson

Fastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer och redovisar dessa ur ett praktiskt perspektiv. Handboken behandlar formerna för fastighetstransaktioner: • Fastighetsöverlåtelse • Fastighetsöverlåtelse genom bolagsför...

Läs mer
bok

635 kr

Rättsfallssamling i fastighetsrätt 2022/2023. Ut...

Rättsfallssamling i fastighetsrätt innehåller en sammanställning av illustrativa rättsfall på fastighetsrättens område. Boken är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen, men kan i övrigt vara till nytta ...

Läs mer
bok

371 kr