Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Förvaltning / Hyres- och fastighetsjuridik

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår fr...

Läs mer
bok

645 kr

Provläs
Allt om Aff

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Aff - avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Boken beskriver Aff-systemets olika delar. Aff-systemet är konstruerat som stöd för att bygga up...

Läs mer
bok

584 kr

Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner fö...

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter: Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats. Det har funnits ett behov att ...

Läs mer
bok

645 kr

Provläs
Fastighetsförsäkring

Av: Harald Ullman

Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken Entreprenadförsäkring (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lo...

Läs mer
bok

536 kr

E-bok
E-BOK Allt om Aff

Av: Jessica Molén, Per Ollas

Boken Allt om Aff - avtal för fastighetsförvaltning och service är en standardiserad avtalsstruktur och anpassad handbok för de som berörs av tjänsteentreprenader inom service och fastighetsförvaltning. Skriften innehåller beskrivningar av alla delar i AFF-systeme...

Läs mer
E-bok

584 kr

Fastighetstransaktioner i praktiken. Utg 2

Av: Nils Larsson, Assur Badur, Ulf Jensen, Stieg Synnergren

Boken ger en allmänn orientering om reglerna och hanteringen av alla de olika formerna för fastighetstransaktioner. Vad som gäller i olika situationer och hur handlingar ska upprättas. I det inledande avsnittet redovisas regler för fast egendom, rättigheter i fast...

Läs mer
bok

592 kr

Hyra av bostad och lokal. Utg 2

Av: Erika P Björkdahl

I boken behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. I beskrivning och analys av regelverket har stor tonvikt lagts vid lagförarbetena för att lagstiftarens intentioner komma till tydligt utttryck. Boken innehåller också många hänvisningar till rättspraxis o...

Läs mer
bok

508 kr

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. ...

Av: Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

I boken lämnas en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnit...

Läs mer
bok

630 kr

Allmän fastighetsrätt. Utg 8

Av: Anders Victorin, Richard Hager

Allmän fastighetsrätt tar upp viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och reglerna om köp av fast egendom uppmärksammas särskilt. Det inledande kapitlet behandlar vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor och övriga kapitel tar upp: •    Fast egendom, fastighet...

Läs mer
bok

452 kr

Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg ...

Av: Richard Hager

En introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt, som målar en bred bild av regler och frågeställningar kring ämnet. Läsaren får förutom en övergripande kunskap i området, även uppmuntran till fördjupning med hänvsningar till texterna.  Om boken   "Allmänna fastig...

Läs mer
bok

251 kr