Förvaltning / Administrativ förvaltning

Fastighetsägarens ansvar. Utg 9

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och bostadsrättsfö...

Läs mer
Bok

395 kr

Fastighetsägarens Handbok

Av: Veronica Eade, Tomas Ernhagen, Rikard Silverfur, Ulla Werkell, Marie Öhrström

I ”Fastighetsägarens handbok” sammanfattas allt som en fastighetsägare bör känna till, på lite drygt hundra sidor. Den nya utgåvan av Fastighetsägarna går på ett enkelt och pedagogiskt sätt igenom områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö - kort sagt allt som en...

Läs mer
Bok

495 kr

God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägar...

”God inomhusmiljö. En handbok för fastighetsägare” går systematiskt igenom ljud, ljus, luft, fukt, termiskt klimat, strålning och luftföroreningar; alla aspekter som påverkar den inomhusmiljö som fastighetsägare erbjuder de boende. Ett kontinuerligt kvalitetsarbet...

Läs mer
Bok

250 kr

Tvättstugans ABC. Praktisk vägledning inför över...

”Tvättstugans ABC” är tänkt att vara ett stöd i processen som föregår projekteringen av tvättstugan, och innehåller inte avsnitt om projektering och upphandling. Den ska också inspirera genom att visa goda exempel på hur andra bostadsföretag har tänkt och gjort. D...

Läs mer
Bok

300 kr

Riktlinjer för andrahandsuthyrning av hyresbostä...

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om andrahandsuthyrning av en bostadslägenhet bör bemötas och i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till andrahandsuthyrning. Dessa riktlinjer gäller endast hyre...

Läs mer
Bok

40 kr

Riktlinjer för lägenhetsbyten

Riktlinjerna ger fastighetsägare och hyresgäster information om hur en ansökan om bostadslägenhetsbyte bör utformas och bemötas samt i vilka situationer en fastighetsägare bör lämna sitt samtycke till en ansökan om byte.

Läs mer
Bok

40 kr

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra...

Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har tagit fram riktlinjer för att förenkla hanteringen av andrahandsupplåtelser. Målet med riktlinjerna är att göra hanteringen mer enhetlig och skapa tydliga praxis. Bostadsrättslagen säger att en bostadsrätts...

Läs mer
Bok

40 kr

Riktlinjer vid in- och avflyttning

Dessa ”Riktlinjer vid in- och avflyttning” tydliggör vad som gäller vid in- och avflyttning till och från bostadslägenheter. I riktlinjerna finns information om bland annat besiktning, underhållsansvar och vårdplikt, normalt och onormalt slitage samt hyresgästens ...

Läs mer
Bok

40 kr

Systematiskt brandskyddsarbete för fastighetsäga...

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) gäller sedan 2004. Lagen anger att den som ansvarar för brandskyddet är ägare och nyttjare av fastighet eller andra anläggningar vilket betyder att de ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller begränsa ska...

Läs mer
Bok

250 kr