Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Förvaltning / Administrativ förvaltning

Fastighetsägarens ansvar. Utg 9

Skriften lämnar en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Fastighetsägarens ansvar är i första hand avsedd att användas av privata och kommunala fastighetsföretag och bostadsrättsfö...

Läs mer
bok

395 kr

Fastighetsägarens Handbok

Av: Veronica Eade, Tomas Ernhagen, Rikard Silverfur, Ulla Werkell, Marie Öhrström

I ”Fastighetsägarens handbok” sammanfattas allt som en fastighetsägare bör känna till, på lite drygt hundra sidor. Den nya utgåvan av Fastighetsägarna går på ett enkelt och pedagogiskt sätt igenom områdena juridik, teknik, ekonomi och miljö - kort sagt allt som en...

Läs mer
bok

495 kr

12B.3 Hyreskontrakt för lokal. Set om 5 st

12B.3 avser uthyrning av lokal (ersätter det tidigare formuläret 12B.2). Kontraktet är framförhandlat med SABO, Svensk Handel och Visita och innehåller villkor för uthyrning av exempelvis butik eller kontor. För det fall lokalen ska användas för restaurangverksamh...

Läs mer
bok

675 kr

Entreprenadkontrakt 300. Handledning till formul...

Kontraktet är avsett att användas framförallt vid entreprenader som är begränsade i omfattning, som är upphandlade av fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där anlitade entreprenörer återkommande erhåller uppdrag från fastighetsägarna.

Läs mer
bok

240 kr

God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägar...

”God inomhusmiljö. En handbok för fastighetsägare” går systematiskt igenom ljud, ljus, luft, fukt, termiskt klimat, strålning och luftföroreningar; alla aspekter som påverkar den inomhusmiljö som fastighetsägare erbjuder de boende. Ett kontinuerligt kvalitetsarbet...

Läs mer
bok

250 kr

Formulär 10A. Hyreskontrakt för bostadslägenhet....

Denna mall avser uthyrning av en bostadslägenhet. Avtalet är framförhandlat med Hyresgästföreningen Riksförbundet och Konsumentverket. För det fall att man avser hyra ut en lägenhet för att använda som studentbostad, används Formulär 10S.

Läs mer
bok

450 kr