Upphandling

Litteratur inom området Upphandling, som kan tillämpas vid avtal och upphandling av entreprenader. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som innefattar allmänna bestämmelser, entreprenadjuridik, konsulträtt och partnering. Inte minst rättsreglernas bakgrund och funktion som betydelse för upphandling är av betydelse. I kategorin Upphandling återfinns som exempel AB 04, ABT 06 och ABK 09

Bästsäljare
E-bok

E-BOK AB 04

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Boken Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader används vid avtal och upphandling av entreprenader. Eftersom avtalsförhållandet för professionella parter i en byggprocess inte r...

Läs mer
E-bok

202 kr

Bästsäljare
E-bok

E-BOK ABT 06

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Boken Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten finns både som e-bok och tryckt bok. ABT 06 kan tillämpas vid avtal och upphandling för en entreprenad som gen...

Läs mer
E-bok

202 kr

Bästsäljare
E-bok

E-BOK ABK 09

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Boken ABK 09 står för Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och innehåller allmänna regler gällande konsultuppdrag för ingenjörs- och arkitektverksamhet. ABK 09 kan tillämpas ...

Läs mer
E-bok

148 kr

Provläs

Introduktion till entreprenadrätt

Av: Stefan Olsson

I boken beskrivs den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist. Det som gör entreprenadrätten speciell är att det köps och säljs n...

Läs mer
Bok

448 kr

Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09

Av: Stig Hedberg

”Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09” är en utökad nyutgåva av den tidigare utgivna ”Kommentarer till AB 04 och ABT 06” och innehåller kommentarer till BKK:s AB 04 och ABT 06 . Vidare innehåller boken kommentarer till BKK:s allmänna bestämmelser för konsultu...

Läs mer
Bok

709 kr

E-bok

E-BOK Kommentarer till AB 04, ABT 06 o ABK 09

Av: Stig Hedberg

Boken Kommentar till AB 04 , ABT 06 och ABK 09 är en uppgraderad upplaga från tidigare versionen Kommentar till AB 04 och ABT 06. Boken finns i både digital e-bok och som tryckt bok. Nyutgåvan består av kommentarer till BKK:s AB 04 och ABT 06. Boken omfattar även ...

Läs mer
E-bok

709 kr