Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Upphandling

Litteratur inom området Upphandling, som kan tillämpas vid avtal och upphandling av entreprenader. Svensk Byggtjänst tillhandahåller böcker som innefattar allmäna bestämmelser, entreprenadjuridik, konsulträtt och partnering. Inte minst rättsreglernas bakgrund och funktion som betydelse för upphandling är av betydelse. I kategorin Upphandling återfinns som exempel AB 04, ABT 06 och ABK 09

Bästsäljare
E-bok
E-BOK ABT 06

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Boken Allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten finns både som e-bok och tryckt bok. ABT 06 kan tillämpas vid avtal och upphandling för en entreprenad som gen...

Läs mer
E-bok

192 kr

Bästsäljare
ABT 06. Allmänna bestämmelser för totalentrepren...

Av: Byggandets kontraktskommitté

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad. ABT 06 finns även att köpa i 10-pack . Styck...

Läs mer
bok

192 kr

Bästsäljare
E-bok
E-BOK AB 04

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Boken Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader används vid avtal och upphandling av entreprenader. Eftersom avtalsförhållandet för professionella parter i en byggprocess inte r...

Läs mer
E-bok

192 kr

Bästsäljare
E-bok
E-BOK ABK 09

Av: Byggandets kontraktskommitté

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Boken ABK 09 står för Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och innehåller allmänna regler gällande konsultuppdrag för ingenjörs- och arkitektverksamhet. ABK 09 kan tillämpas ...

Läs mer
E-bok

141 kr

Bästsäljare
ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag ...

Av: Byggandets kontraktskommitté

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade...

Läs mer
bok

141 kr

Provläs
Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

Av: Lars-Otto Liman, Claes Sahlin, Martin Peterson, Niklas Kåvius

Entreprenad- och konsulträtt beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion, i samspel med andra regler och tekniska förhållanden. I utgåva 9 har uppdateringar gjorts i bland annat olika avsnitt om avtal, lagar och begränsningar. Även ny lagstiftning och teknik ha...

Läs mer
bok

775 kr

Provläs
Kommersiella entreprenadavtal i praktiken

Av: Robert Deli

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i och tillämpningen av entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv. Boken innehåller byggsektorns standardavtal AB, ABK och ABT i fulltext . De har en central plats i denna beskrivning. Om boken K...

Läs mer
bok

624 kr

Provläs
300 frågor och svar om entreprenadjuridik

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Urvalet är hämtat från tidningen Byggindustrins frågespalt Fråga juristerna, där entreprenadjuriste...

Läs mer
bok

387 kr