Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

av Niklas Kåvius, Lars-Otto Liman, Martin Peterson, Claes Sahlin
bok
Provläs boken

794 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
794 kr
Litteraturbevakning - Entreprenadjuridik Prenumerera på ny litteratur inom Entreprenadjuridik

Entreprenad- och konsulträtt beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion, i samspel med andra regler och tekniska förhållanden. I utgåva 9 har uppdateringar gjorts i bland annat olika avsnitt om avtal, lagar och begränsningar. Även ny lagstiftning och teknik har bidragit till förnyelse.

Om boken
Entreprenad- och konsulträtt är en bok för dig som vill ha grundläggande kunskaper utifrån byggandets vardag. Boken beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion där författarna tittar närmare på deras samspel med andra regler och samverkan med tekniska förhållanden.

Denna nionde utgåva av Entreprenad- och konsultregler uppkom i samband med att Byggandets Kontraktskommitté, BKK, gav ut Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09. Övriga förnyelser som har gjorts återfinns i avsnitten om konsultavtal, lagar om offentlig upphandling, konkurrens och konkurrensbegränsning, samt i texterna avseende arbetsmiljö.

Även övriga avsnitt i boken har uppdaterats med hänsyn till nya versioner av AMA samt nya versioner av standardavtal. Ny lagstiftning kring elektronisk personalliggare, nya samverkans- och åtagandeformer, samt ny teknik såsom BIM har också föranlett uppdateringar.

Om författarna
Till denna utgåva av Entreprenad- och konsultregler har fler entreprenadjurister bjudits in som författare. Lars-Otto Liman har denna gång samarbetat med Claes Sahlin, Martin Peterson och Niklas Kåvius, vilka alla är entreprenadjurister som till vardags arbetar med frågor inom entreprenadjuridik. Lilian Vo har tjänstgjort som sekreterare.

Entreprenad- och konsulträtt har sedan länge varit en av entreprenadjuridikens klassiker. En bok som enkelt kan förklara samspelet mellan regler och tekniska förhållanden är viktig för branschen. Nu har den uppdaterats till de allra senaste regelverken, samverkansformerna och rättsfallen. Allt i syfte att bidra till ökad kunskap för alla som arbetar inom detta komplexa område”,
säger Claes Sahlin.

Tips!

◾️ Möjlighet ges även att fördjupa sig i ämnet genom en ökad frekvens av fotnoter i texten.

◾️ Entreprenad- och konsulträtt utgåva 9 innehåller även AB 04, ABT 06 samt ABK 09.