E-BOK Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9 E-bok

av Lars-Otto Liman, Claes Sahlin, Martin Peterson, Niklas Kåvius
E-bok

620 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
775 kr

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub.
Boken Entreprenad- och konsulträtt är den nionde utgåvan och innehåller grundkunskaper gällande ett byggandets vardag. Författarna i boken förklarar samspelet mellan rättsreglerna och andra regler och tekniska förhållande samt deras funktion och bakgrund.

Denna version har uppdaterats på grund av att BKK, Byggandets Kontraktskommitté, släppte ABK 09, Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag. Även med anledning av ny lagstiftning gällande samverkans- och åtagandeformer, elektronisk personalliggare samt ny teknik som BIM.

Avsnitten om konsultavtal, konkurrens och konkurrensbegränsning, lagar om offentlig upphandling samt delarna gällande arbetsmiljö har också uppdaterats i boken.

Skriften omfattar även standardavtalen ABK 09, ABT 06 och AB 04.