Projektering

Litteratur inom projektering i byggbranschen, som exempelvis planering och utveckling. Svensk byggtjänst tillhandahåller titlar inom allt från kostnadsberäkning och planering till faktaböcker som stödjer dig i kontakt med fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter. I kategorin Projektering återfinns även litteratur för dig som arbetar som infrastruktur-projektör eller VVS-projektör.

Byggformler och tabeller

Av: Paul Johannesson, Bengt Vretblad

"Byggformler och tabeller" är tänkt som ett hjälpmedel vid undervisningen i byggämnen på högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning och annan liknande fortbildning. Men den är även en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarb...

Läs mer
Bok

450 kr

Ritteknik. Utg 2

Av: Karin Spets

Ritteknik handlar om hur man framställer ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de framställs. Byggnadsritningarna följer redovisningsstandarden enligt SIS Bygghandlingar, som är byggbranschens rekommen...

Läs mer
Bok

347 kr

Byggteknik Del D: Byggnadsritning. Ritsätt och r...

Av: Gösta Hamrin

Läromedel i fyra delar för ämnet Byggteknik - Husbyggnad, Byggnadsfysik, Ritningsexempel och Byggnadsritning. Denna del "Byggnadsritning", vänder sig i första hand till dem som saknar erfarenhet av byggritningar. Först ges en lättfattlig beskrivning av några grund...

Läs mer
Bok

184 kr

Byggledning - Produktion inkl övningsbok

Av: Radhlinah Aulin, Bengt Hansson, Anne Landin, Stefan Olander, Mats Persson, Urban Persson

Boken ger dig denna grundläggande ­kunskap och vägledning i bygg- och anläggningsprojekt. Byggledning – produktion är andra boken i ett samlat paket med ­läroböcker och övningsböcker i ämnet byggledning. Tillsammans med Byggledning – projektering täcker den in de ...

Läs mer
Bok

765 kr

Byggprocessen

Av: Uno Nordstrand

Hur går det till när man bygger? Vad händer när någon väckt en idé eller fattat beslut om att bygga? Vilka lagar, bestämmelser och andra regler måste följas? "Byggprocessen" ger en grundläggande men realistisk helhetsbild av byggprocessen och dess olika skeden, me...

Läs mer
Bok

435 kr

Byggledning - Projektering inkl övningsbok

Av: Bengt Hansson, Anne Landin, Stefan Olander, Urban Persson, Aulin Radhlinah

Framgångsrik förvaltning av fastigheter ställer krav på mycket skiftande kunskaper hos inte bara fastighetsägare och förvaltare utan även hos de aktörer som anlitas för projektering, produktion och fastighetstjänster. Boken ger dig grundläggande kunskap om överlåt...

Läs mer
Bok

686 kr

Provläs
Vad, När, Hur och av Vem. Utg 3

Av: Hans Ottosson

Många projekt blir försenade och överskrider budgeten. Ofta kan det bero på att man inte följt de projektledningsprocesser och bearbetat de kunskapsområden, som krävs av en professionell projektledare. Vad, varför, när, hur och av vem är nyckelord i de frågor som ...

Läs mer
Bok

770 kr

Provläs
ABK 09 i praktiken

Av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Nominerad till Årets bok 2022! ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt. I boken redogörs för de prak...

Läs mer
Bok

578 kr

Motiv MER. Utg 3

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisni...

Läs mer
Bok

2 910 kr

Provläs
Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
Bok

782 kr