Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

close

Projektering

Här hittar du böcker inom projektering i byggbranschen som t ex planering och utveckling. Det finns titlar inom allt från kostnadsberäkning och planering till böcker som stödjer dig som har kontakt med fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter. Det finns även litteratur för dig som arbetar som infrastruktur-projektör eller VVS-projektör.

Bästsäljare
Provläs
Frågor o svar MER Anläggning. ...

Av: Mats Werner

Den nya utgåvan av MER Anläggning – frågor och svar har kompletterats med ytterligare frågor och svar och i några fall har vissa frågor och svar utgått.  Vidare har viss komplettering gjorts om vad som gäller enligt nya MER Anläggning 20. Boken tar upp och tydligg...

Läs mer
bok

674 kr

Byggformler och tabeller

Av: Paul Johannesson, Bengt Vretblad

"Byggformler och tabeller" är tänkt som ett hjälpmedel vid undervisningen i byggämnen på högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning och annan liknande fortbildning. Men den är även en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarb...

Läs mer
bok

436 kr

Byggteknik Del D: Byggnadsritn...

Av: Gösta Hamrin

Läromedel i fyra delar för ämnet Byggteknik - Husbyggnad, Byggnadsfysik, Ritningsexempel och Byggnadsritning. Denna del "Byggnadsritning", vänder sig i första hand till dem som saknar erfarenhet av byggritningar. Först ges en lättfattlig beskrivning av några grund...

Läs mer
bok

184 kr

Byggledning - Produktion

Av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Mats Persson, Urban Persson

Tekniskt komplexa bygg- och anläggningsprojekt kräver att många specialistkompetenser samverkar. I produktionsprocessen behövs vissa grundläggande kunskaper för att mål ska kunna nås. Läroboken ger grundläggande kunskap och vägledning. Boken är den andra i serien ...

Läs mer
bok

465 kr

E-bok
E-BOK Frågor o svar MER Anlägg...

Av: Mats Werner

MER Anläggning – frågor och svar, utgåva 2 har kompletterats med ytterligare frågor och svar och vissa frågor och svar har sedan förra utgåvan utgått. Övrig komplettering som gjorts avser vad som gäller enligt nya MER Anläggning 20. Boken tar upp och tydliggör frå...

Läs mer
E-bok

539 kr

E-bok
E-BOK Beskrivningshandboken. U...

Av: Thåström Olle

Denna version av Beskrivningshandboken är den fjärde utgåvan av verket och koncentrerar sig på det senaste inom AMA. Boken skildrar beskrivningens betydelse och roll och betydelse i projekt samt hur AMA koopererar med handlingar och dokument. Boken innehåller allt...

Läs mer
E-bok

579 kr

Byggprocessen

Av: Uno Nordstrand

Hur går det till när man bygger? Vad händer när någon väckt en idé eller fattat beslut om att bygga? Vilka lagar, bestämmelser och andra regler måste följas? "Byggprocessen" ger en grundläggande men realistisk helhetsbild av byggprocessen och dess olika skeden, me...

Läs mer
bok

417 kr

Provläs
Jordkokboken. Utg 2

Av: Anders Folkesson

Skapa hållbara växtbäddar i anslutning till AMA Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskri...

Läs mer
bok

413 kr

Motiv MER. Utg 2

Motiv MER ger bakgrund och tolkningshjälp till såväl generella mät- och ersättningsregler som till de mer tillämpade mät- och ersättningsreglerna för anläggningsarbeten respektive husbyggnadsarbeten enligt MER Anläggning och MER Hus. Den syftar till att förmedla e...

Läs mer
bok

2 675 kr

Övningsbok Byggledning - Produ...

Av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Mats Persson, Urban Persson

Övningsboken som hör till huvudboken Byggledning Produktion innehåller dels faktamässiga uppgifter som besvaras med hjälp av huvudboken, dels utvecklande uppgifter där lösningen söks i vidare kontexter samt tillämpade uppgifter som baseras på konkreta byggprojekt....

Läs mer
bok

140 kr