Projektering

Utforska litteratur inom projektering, program och beskrivning i byggbranschen. Svensk Byggtjänst tillhandahåller litteratur inom allt från hur man skapar BIM-modeller till allt du som projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning. Här finns titlar och faktaböcker som stödjer dig i kontakt med fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter, exempelvis Beskrivningshandboken, ABK 09 i praktiken, eller Motiv MER.

E-bok

E-BOK CAD-lager med CoClass

Av: Klas Eckerberg

Boken CAD-lager med CoClass är den fjärde utgåvan av SB 11 CAD-lager och beskriver uppdelningen av CAD-lager för alla slags handlingar. Skriften riktar sig till dig som använder CAD-program eller information från CAD-filer inom projektering, förvaltning, byggprodu...

Läs mer
E-bok

706 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
E-bok

821 kr

Provläs

Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
Bok

821 kr

En kommentar AB 04. Utg 3

Av: Per Samuelsson

Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett förmögenh...

Läs mer
Bok

998 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Hantering av massor. Utg 2

Klimatförändringarna har satt fokus på behovet av att gemensamt skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Byggbranschen kan genom ett aktivt arbete med planering och prioritering inom ramen för entreprenaden bidra till att masshanteringen vänds från att vara n...

Läs mer
E-bok

650 kr

Byggformler och tabeller

Av: Paul Johannesson, Bengt Vretblad

"Byggformler och tabeller" är tänkt som ett hjälpmedel vid undervisningen i byggämnen på högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning och annan liknande fortbildning. Men den är även en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarb...

Läs mer
Bok

450 kr

E-bok
Provläs

E-BOK ABK 09 i praktiken

Av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Nominerad till Årets bok 2022! ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt. I boken redogörs för de prak...

Läs mer
E-bok

607 kr

Kom igång med Revit

Av: Ahmadreza Roozbeh

Kom igång med Revit introducerar läsaren till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller. Läsaren leds vidare i fördjupande kapitel om användning av färdiga komponenter med integrerad information, hur man skapar  egna byggnads...

Läs mer
Bok

427 kr

Projektledning. Utg 9

Av: Bo Tonnquist

Projektledning tar ett helhetsgrepp över området projektledning och riktar sig till alla som styr och leder projekt, oavsett bransch och organisation. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att anvä...

Läs mer
Bok

670 kr

Provläs

Successivprincipen - en handbok

Av: Henrik Erdalen, Thomas Lillskogen

Projekt blir mer och mer komplexa. Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. Det gör däremot Successivprincipen, som också ger ett underlag för att på ett proaktivt sätt minimera överraskn...

Läs mer
Bok

549 kr