Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Projektering

Litteratur inom projektering i byggbranschen, som exempelvis planering och utveckling. Svensk byggtjänst tillhandahåller titlar inom allt från kostnadsberäkning och planering till faktaböcker som stödjer dig i kontakt med fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter. I kategorin Projektering återfinns även litteratur för dig som arbetar som infrastruktur-projektör eller VVS-projektör.

Motiv MER. Utg 3

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisni...

Läs mer
bok

2 830 kr

Provläs
Beskrivningshandboken AMA Funktion

Av: Klas Eckerberg

AMA FUNKTION handlar om att ställa krav vid upphandling av totalentreprenader, där entreprenören ska välja vilka tekniska lösningar som på bästa sätt uppfyller kraven. Så långt som möjligt ska kraven beskriva önskade funktioner i den byggda miljön, oavsett om det ...

Läs mer
bok

690 kr

RA Hus 21

RA Hus 21 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 21 är en revidering av RA Hus 18. I AMA Hus online ingår även RA Hus 21. Läs mer Några av nyheterna ...

Läs mer
bok

3 690 kr

Arkitektritad villa. Manual för förenklad projek...

Av: Andreas Engberg, Gunnar Hellman

Arkitektritad villa är avsedd både för den som funderar på att bygga en villa och för arkitekten som fått sitt första villauppdrag och söker vägledning.  Bokens inledande del ger en översikt över villabyggets olika skeden och pågående parallella processer. Från to...

Läs mer
bok

299 kr

E-bok
E-BOK Hantering av massor

Klimatförändringarna har satt fokus på behovet av bidrag från hela samhället för att gemensamt skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Byggbranschen kan genom ett aktivt arbete med planering och prioritering inom ramen för entreprenaden bidra till att massha...

Läs mer
E-bok

975 kr

Provläs
Bygg för fler! Agenda för bostadsbyggande

Av: Henrik Melkstam, Mikael Sjölund

Sedan urbaniseringen startade för mer än ett sekel sedan har frågan varit densamma: Hur kan det byggas bättre och mer effektivt så att så många som möjligt kan få den typ av boende de önskar? Det finns många faktorer som gör att det inte byggs för fler i Sverige. ...

Läs mer
bok

409 kr

En kommentar AB 04. Utg 3

Av: Per Samuelsson

Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett förmögenh...

Läs mer
bok

998 kr

Provläs
Successivprincipen - en handbok

Av: Henrik Erdalen, Thomas Lillskogen

Projekt blir mer och mer komplexa. Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. Det gör däremot Successivprincipen, som också ger ett underlag för att på ett proaktivt sätt minimera överraskn...

Läs mer
bok

495 kr

MER Hus 21

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, är anpassade till referensverket AMA Hus 21 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER...

Läs mer
bok

3 690 kr

E-bok
E-BOK Beskrivningshandboken AMA Funktion

Av: Klas Eckerberg

AMA FUNKTION handlar om att ställa krav vid upphandling av totalentreprenader, där entreprenören ska välja vilka tekniska lösningar som på bästa sätt uppfyller kraven. Så långt som möjligt ska kraven beskriva önskade funktioner i den byggda miljön, oavsett om det ...

Läs mer
E-bok

690 kr