Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Projektering / Beskrivning

Motiv MER. Utg 3

MOTIV MER ger användarna av MER en bättre insikt i reglernas uppbyggnad, tillämpning och samhörighet med Allmänna Bestämmelser, AB och administrativa föreskrifter, AF. MOTIV MER anger samtidigt en bakgrund till och tolkning av dels de generella tillämpningsanvisni...

Läs mer
bok

2 830 kr

Provläs
Beskrivningshandboken AMA Funktion

Av: Klas Eckerberg

AMA FUNKTION handlar om att ställa krav vid upphandling av totalentreprenader, där entreprenören ska välja vilka tekniska lösningar som på bästa sätt uppfyller kraven. Så långt som möjligt ska kraven beskriva önskade funktioner i den byggda miljön, oavsett om det ...

Läs mer
bok

690 kr

Arkitektritad villa. Manual för förenklad projek...

Av: Andreas Engberg, Gunnar Hellman

Arkitektritad villa är avsedd både för den som funderar på att bygga en villa och för arkitekten som fått sitt första villauppdrag och söker vägledning.  Bokens inledande del ger en översikt över villabyggets olika skeden och pågående parallella processer. Från to...

Läs mer
bok

299 kr

RA Hus 21

RA Hus 21 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 21 är en revidering av RA Hus 18. I AMA Hus online ingår även RA Hus 21. Läs mer Några av nyheterna ...

Läs mer
bok

3 690 kr

En kommentar AB 04. Utg 3

Av: Per Samuelsson

Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett förmögenh...

Läs mer
bok

998 kr

MER Hus 21

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, är anpassade till referensverket AMA Hus 21 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER...

Läs mer
bok

3 690 kr

E-bok
E-BOK CAD-lager med CoClass

Av: Klas Eckerberg

Boken CAD-lager med CoClass är den fjärde utgåvan av SB 11 CAD-lager och beskriver uppdelningen av CAD-lager för alla slags handlingar. Skriften riktar sig till dig som använder CAD-program eller information från CAD-filer inom projektering, förvaltning, byggprodu...

Läs mer
E-bok

640 kr

Provläs
Beskrivningshandboken - Utgåva 4

Av: Thåström Olle

Beskrivningens roll och betydelse i projekten Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll ...

Läs mer
bok

723 kr

Provläs
Frågor o svar MER Anläggning. Utg 2

Av: Mats Werner

Den nya utgåvan av MER Anläggning – frågor och svar har kompletterats med ytterligare frågor och svar och i några fall har vissa frågor och svar utgått.  Vidare har viss komplettering gjorts om vad som gäller enligt nya MER Anläggning 20. Boken tar upp och tydligg...

Läs mer
bok

674 kr

Provläs
Jordkokboken. Utg 2

Av: Anders Folkesson

Skapa hållbara växtbäddar i anslutning till AMA Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskri...

Läs mer
bok

421 kr