Projektering /

Beskrivning

Vad är beskrivningens roll och betydelse i projekten, och hur samverkar referensverk som AMA med övriga dokument och handlingar? Vad behöver du som projektör känna till för att ta fram en teknisk beskrivning, och vad behöver du som entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen känna till för att tolka beskrivningen? Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom beskrivning.

Byggformler och tabeller

Av: Paul Johannesson, Bengt Vretblad

"Byggformler och tabeller" är tänkt som ett hjälpmedel vid undervisningen i byggämnen på högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning och annan liknande fortbildning. Men den är även en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarb...

Läs mer
Bok

450 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
E-bok

821 kr

Provläs

Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
Bok

821 kr

E-bok

E-BOK CAD-lager med CoClass

Av: Klas Eckerberg

Boken CAD-lager med CoClass är den fjärde utgåvan av SB 11 CAD-lager och beskriver uppdelningen av CAD-lager för alla slags handlingar. Skriften riktar sig till dig som använder CAD-program eller information från CAD-filer inom projektering, förvaltning, byggprodu...

Läs mer
E-bok

706 kr

Provläs

Jordkokboken. Utg 2

Av: Anders Folkesson

Skapa hållbara växtbäddar i anslutning till AMA Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskri...

Läs mer
Bok

464 kr

Ritteknik. Utg 2

Av: Karin Spets

Ritteknik handlar om hur man framställer ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de framställs. Byggnadsritningarna följer redovisningsstandarden enligt SIS Bygghandlingar, som är byggbranschens rekommen...

Läs mer
Bok

347 kr

E-bok

E-BOK Frågor o svar MER Anläggning. Utg 2

Av: Mats Werner

MER Anläggning – frågor och svar, utgåva 2 har kompletterats med ytterligare frågor och svar och vissa frågor och svar har sedan förra utgåvan utgått. Övrig komplettering som gjorts avser vad som gäller enligt nya MER Anläggning 20. Boken tar upp och tydliggör frå...

Läs mer
E-bok

743 kr

En kommentar AB 04. Utg 3

Av: Per Samuelsson

Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett förmögenh...

Läs mer
Bok

998 kr

BIM - ByggnadsInformationsModellering. Utg 3

Av: Marko Granroth

Boken riktar sig till de inom bygg- och fastighetssektorn som vill förstå digitalisering och ByggnadsInformationsModellering (BIM) inom bygg- och fastighetssektorn. Målet är att förmedla kunskap om ett modernt arbetssätt till kollegor och framtida medarbetare inom...

Läs mer
Bok

585 kr

Planering och projektering av VA-system

Av: Viveka Lidström, Lena Sjögren

Planering och projektering av VA-system – utifrån platsens förutsättningar riktar sig till planerare, utredare och projektörer men även studenter som läser VA-teknik, samhällsplanering eller liknande. Boken ger en utförlig beskrivning av de varierande förutsättnin...

Läs mer
Bok

365 kr