Hur hjälper AMA dig?

Ett byggprojekt är komplext och kräver välfungerande kommunikation för att lyckas. Därför finns AMA! AMA förenklar arbetet med att i administrativa föreskrifter och teknisk beskrivning ställa de krav som är aktuella för ett projekt. AMA förenklar därmed kommunikationen och hjälper till att undvika missförstånd mellan beställare och entreprenör. Vill du veta mer om AMA? Se filmen!


Nyhet!

Upptäck AMA Hus 24

Efter tre års arbete tillsammans med närmare 50 experter och specialister samt 650 synpunkter från samhällsbyggnadssektorn, finns den nya generationen av AMA Hus uppdaterad i AMA Online.

Läs mer om ändringarna och testa kostnadsfritt i 14 dagar!


Vilken AMA passar dig?

Välj din AMA utifrån ditt fackområde och dina behov. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss.


Vanliga frågor om AMA

Hur ofta kommer nya generationer av AMA ut?
Teknisk AMA för Anläggning, Hus, EL, VVS och Kyla uppdateras vart tredje år. Under den tiden uppdateras innehållet i en generation av AMA och RA sex gånger genom AMA-nytt. AMA AF, för administrativa föreskrifter, uppdateras när nya utgåvor av standardkontrakten för byggsektorn (AB och ABT) publiceras, eller då behov initierats av branschen. I AMA Online har du alltid tillgång till alla generationer.
Vad är AMA-nytt?
Innehållet i en generation av teknisk AMA och RA uppdateras sex gånger under en treårs-cykel genom AMA-nytt. AMA-nytt ges ut två gånger per år och består av två delar. En beskrivningsdel med förslag till ändringar av text i AMA och en informationsdel som innehåller artiklar. I AMA Online har du alltid tillgång till alla AMA-generationer och AMA-nytt.
Vad är RA?
RA - råd och anvisningar - är ett hjälpmedel för den som upprättar tekniska beskrivningar eller administrativa föreskrifter för att komplettera med projektspecifik text och vid behov ändra krav i AMA. RA innehåller alla koder och rubriker som hör till en generation av AMA - även de som är utan kravtext i AMA. RA är tryckt i separata böcker utom i AMA AF och AF Köp där de är integrerade i AMA. RA ingår i tjänsterna på AMA online.
Vad är MER?
MER är mät- och ersättningsregler anpassade till AMA och är avsedd att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning av arbete. Syftet med MER är att utgöra enhetliga regler för mätning och ersättning av arbete, utgöra underlag för mängdförteckningar och underlätta reglering av utförda arbeten. MER blir gällande i sin helhet i ett projekt när den förtecknas som kontraktshandling. Därmed gäller den också för reglering av ändrings- och tilläggsarbeten i ett projekt.
Hur många AMA finns det?
Det finns sex områden: Fyra tekniska AMA som är uppdelade i fackområden Anläggning, Hus, VVS & Kyla samt EL, ett femte för upprättande av funktionskrav för totalentreprenader - AMA Funktion - och ett sjätte för administrativa föreskrifter - AMA AF. Det finns också tilläggstjänster till AMA Online - AMA Premium och AMA Beskrivningsverktyg.Vilka tillägg till AMA passar dig?

Tilläggen är framtagna för att förenkla arbetet för dig som arbetar med ett eller flera av AMA:s fackområden. AMA Premium och AMA Beskrivningsverktyg erbjuder fördelar som att underlätta samarbete och upprättande av tekniska beskrivningar.

Få hjälp att välja rätt tillägg med vår guide nedan.


Så blir en AMA till

Nya generationer av tekniska AMA publiceras vart tredje år i ett löpande schema. Utvecklingen av en ny AMA är omfattande och tar därmed 2-3 år och omfattar flera steg. Läs mer om respektive steg i utvecklingsprocessen!


Se webbinariet i efterhand!

AMA Aktuellt

Se inspelningen av vårt webbinarium AMA Aktuellt som sändes den 30 november 2023 med nyheter och fördjupad kunskap inom AMA!

  • Ämnesexperter ger dig ökad kunskap om AMA
  • Presentation och demo av våra digitala verktyg