Projektering /

Projektering

Svensk Byggtjänst erbjuder litteratur inom projektering, planering och utveckling i byggbranschen. Utbudet omfattar allt från kostnadsberäkning och planering till faktaböcker som stödjer kontakter med fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter. Ta även del av titlar anpassade för infrastruktur-projektörer och VVS-projektörer.

Byggformler och tabeller

Av: Paul Johannesson, Bengt Vretblad

"Byggformler och tabeller" är tänkt som ett hjälpmedel vid undervisningen i byggämnen på högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning och annan liknande fortbildning. Men den är även en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarb...

Läs mer
Bok

450 kr

BIM - ByggnadsInformationsModellering. Utg 3

Av: Marko Granroth

Boken riktar sig till de inom bygg- och fastighetssektorn som vill förstå digitalisering och ByggnadsInformationsModellering (BIM) inom bygg- och fastighetssektorn. Målet är att förmedla kunskap om ett modernt arbetssätt till kollegor och framtida medarbetare inom...

Läs mer
Bok

585 kr

Provläs

Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
Bok

821 kr

Kom igång med Revit

Av: Ahmadreza Roozbeh

Kom igång med Revit introducerar läsaren till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller. Läsaren leds vidare i fördjupande kapitel om användning av färdiga komponenter med integrerad information, hur man skapar  egna byggnads...

Läs mer
Bok

427 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
E-bok

821 kr

En kommentar AB 04. Utg 3

Av: Per Samuelsson

Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett förmögenh...

Läs mer
Bok

998 kr

Byggteknik Del D: Byggnadsritning. Ritsätt och ritregler

Av: Gösta Hamrin

Läromedel i fyra delar för ämnet Byggteknik - Husbyggnad, Byggnadsfysik, Ritningsexempel och Byggnadsritning. Denna del "Byggnadsritning", vänder sig i första hand till dem som saknar erfarenhet av byggritningar. Först ges en lättfattlig beskrivning av några grund...

Läs mer
Bok

194 kr

E-bok

E-BOK CAD-lager med CoClass

Av: Klas Eckerberg

Boken CAD-lager med CoClass är den fjärde utgåvan av SB 11 CAD-lager och beskriver uppdelningen av CAD-lager för alla slags handlingar. Skriften riktar sig till dig som använder CAD-program eller information från CAD-filer inom projektering, förvaltning, byggprodu...

Läs mer
E-bok

706 kr

Provläs

ABK 09 i praktiken

Av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Nominerad till Årets bok 2022! ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt. I boken redogörs för de prak...

Läs mer
Bok

607 kr

E-bok
Provläs

E-BOK ABK 09 i praktiken

Av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Nominerad till Årets bok 2022! ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt. I boken redogörs för de prak...

Läs mer
E-bok

607 kr