Arkitektritad villa. Manual för förenklad projektering och upphandling

Arkitektritad villa. Manual för förenklad projektering och upphandling

av Andreas Engberg, Gunnar Hellman
Bok

309 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Arkitektritad villa är avsedd både för den som funderar på att bygga en villa och för arkitekten som fått sitt första villauppdrag och söker vägledning. 

Bokens inledande del ger en översikt över villabyggets olika skeden och pågående parallella processer. Från tomtköp och arkitektskisser via bygglov, upphandling, byggproduktion fram till slutbesiktningen.

Andra delen presenterar metoder för kostnadsbedömning och en enkel projektkalkyl.

Tredje delen är ett verktyg för arkitekten och byggherren att mer ingående beskriva det hus som ska upphandlas och byggas.

Fjärde delen är en bildbilaga med exempel på några av alla de lösningar och valmöjligheter som finns men som ofta faller utanför dagens svenska byggstandard.

Boken ger en introduktion till byggprocessens olika skeden vilket gör den lämplig som kurslitteratur på program eller kurser där förståelse för byggprocessen är ett inslag. Boken kan även med fördel läsas av den erfarna villaarkitekten, eller användas för att delge sina kunder hur processen går till.