Leda byggprojekt. Utg 2

av Jan-Erik Ivansson
Bok
Provläs boken

310 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
2 350 kr
Litteraturbevakning - Ledning & Styrning Prenumerera på ny litteratur inom Ledning & Styrning

Leda byggprojekt är ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av projektledningstjänster för såväl privata som offentliga beställare.

Upphandling av projektledningstjänster skiljer sig väsentligt från upphandling av andra kategorier av konsulttjänster. För att ge bästa kundnytta är det viktigt att projektledningens värdeskapande förmåga uppmärksammas i upphandlingsprocessen.

Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet.

Denna uppdaterade utgåva har tagits fram av Svensk Byggtjänst i samarbete med WSP och Byggherrarna samt branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen).

Interaktiv pdf
Skriften finns också som e-bok (pdf). Pdf:en är interaktiv och du kan fylla i, kommentera, med mera direkt i filen. Det är en användarvänlig pdf som du praktiskt kan använda i ditt arbete.

Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta. Appen finns både för iPhone/iPad och Android.