E-BOK Leda byggprojekt. Utg 2 E-bok

av Jan-Erik Ivansson
E-bok

2 350 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bokTiteln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
295 kr

Boken Leda byggprojekt är den andra utgåvan av verket och har uppdaterats och tagits fram av Svensk Byggtjänst tillsammans med Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen), WSP och Byggherrarna.
Boken riktar sig till både privatpersoner och offentliga beställare i syfte att förenkla besluten gällande ett konsultuppdrags omfattning, kvalitet och innehåll vid upphandling av projektledningstjänster. Det skiljer sig mycket mellan upphandling av projektledningstjänster respektive andra konsulttjänster. Därför är det extra viktigt att själva projektledningen uppmärksammas i upphandlingsprocessen eftersom den är betydelsefull i processen.
Boken blir en del av kontraktshandlingen om den registreras i kontraktet. Innehållet på alla sidor bör värderas och ges det innehåll som är typiskt för respektive uppdrag eftersom varje uppdrag är unikt.

Interaktiv PDF-fil
Boken finns som interaktiv e-bok vilket gör att du har möjlighet att fylla i och kommentera direkt i den digitala filen och är utformad så att du enkelt kan tillämpa den i arbetet.
Ladda ner appen Adobe Acrobat Reader, finns för både iPhone/iPad och Android, så kan du enkelt lagra, signera och kommentera PDF-filer.