AMA

Samtliga AMA-böcker samlade på ett och samma ställe – AMA Anläggning, AMA Hus, AMA VVS & Kyla och AMA EL, samt administrativa föreskrifter i AMA AF. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning. Böckerna är en referensserie avsedd att ligga till grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. AMA-serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav och täcker alla delar av ett byggnadsverk. 

 

Bästsäljare

AMA Hus 24

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 24 är en revidering av AM...

Läs mer
Bok

3 990 kr

Bästsäljare
Provläs

Motiv MER. Utg 4

Detta är den fjärde utgåvan av Förklaringar och motiv till mät- och ersättningsregler, MOTIV MER. Denna utgåva har uppdaterats med hänsyn till dels de senaste utgåvorna MER Anläggning 23 och MER EL 22 och dels vunna erfarenheter vid tolkning av mät- och ersättning...

Läs mer
Bok

3 065 kr

Bästsäljare

RA Hus 24

RA Hus 24 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 24 är en revidering av RA Hus 21 . I AMA Hus online ingår även RA Hus 24. Några av nyheterna i RA Hu...

Läs mer
Bok

3 990 kr

Motiv AMA AF 21

Motiv AMA AF 21 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 21. Motiv AMA AF 21 ger dig en djupare insikt i AMA AF 21 och bättre förståelse för hur man bör formulera t...

Läs mer
Bok

3 065 kr

AMA Anläggning 23

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 23 och MER Anläggning 23....

Läs mer
Bok

3 990 kr

AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

MER Anläggning 23

MER Anläggning 23 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 oc...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA Anläggning 23

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 23 och MER Anläggning 23....

Läs mer
E-bok

3 990 kr

RA Anläggning 23

RA Anläggning 23 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 23 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 23 och MER A...

Läs mer
Bok

3 990 kr