Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

close

AMA

Bästsäljare
AMA Anläggning 20

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20....

Läs mer
bok

3 490 kr

MER Anläggning 20

MER Anläggning 20 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 oc...

Läs mer
bok

3 490 kr

RA Anläggning 20

RA Anläggning 20 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och MER A...

Läs mer
bok

3 490 kr

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker finns nu. För k...

Läs mer
bok

3 490 kr

AMA AF 12

AMA AF 12 används som underlag när man ska upprätta administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader. Den är gemensam för alla tekniska fackområden och förenklar arbetet med att formulera beställarens krav. Några viktiga nyheter i AMA AF 12: nya koder, rubriker ...

Läs mer
bok

3 490 kr

E-bok
E-BOK AMA Anläggning 20

Upprättandet och tolkningen av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten regleras i referensverket AMA anläggning, som utkommer med ny utgåva vart tredje år. Parallellt med AMA Anläggning 20 har också RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20 uppdaterats. AMA Anl...

Läs mer
E-bok

2 790 kr

E-bok
E-BOK AMA AF 12

Vid upprättande av administrativa föreskrifter (AF) för entreprenader tillämpas AMA AF 12, som är gemensam för alla tekniska fackområden. AMA AF 12 gör det enkelt att utforma beställarens krav och finns att tillgå både som e-bok och tryckt upplaga. Till AMA AF 12 ...

Läs mer
E-bok

2 790 kr

E-bok
E-BOK AMA Hus 18

Referensverket AMA Hus används vid utformandet av tekniska beskrivningar samt vid tolkning av beskrivningar om hur arbetet ska utföras. Verket finns både i tryckt och digital upplaga. AMA Hus 18 innehåller viktiga nyheter: Beläggningar av hårdbetongmassa med under...

Läs mer
E-bok

2 790 kr

Motiv AMA AF 12

Motiv till AMA AF 12 är till hjälp för dig som ska upprätta Administrativa föreskrifter och för dig som ska tolka innehållet i en AF-del som ansluter till AMA AF 12. Motiv AMA AF 12 ger dig en djupare insikt i AMA AF 12 och bättre förståelse för kopplingen till al...

Läs mer
bok

2 675 kr

RA Hus 18

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 18 är en revidering av RA Hus 14. Några av nyheterna i RA Hus 18: Ett flertal nya och uppdaterade figur...

Läs mer
bok

3 490 kr