Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

AMA

Samtliga AMA-böcker samlade på ett och samma ställe – AMA Anläggning, AMA Hus, AMA VVS & Kyla och AMA EL, samt administrativa föreskrifter i AMA AF. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning. Böckerna är en referensserie avsedd att ligga till grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. AMA-serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav och täcker alla delar av ett byggnadsverk. 

 

Bästsäljare
AMA AF 21

Den nya boken AMA AF 21 (den tidigare utgåvan utkom 2012), innehåller nya ämnesområden som ”ligger i tiden”, till exempel för hantering av klimatfrågor. I nya AMA AF 21 har mer än 300 ändringar och kompletteringar genomförts i koder, rubriker och innehåll. AMA AF ...

Läs mer
bok

3 690 kr

Bästsäljare
AMA VVS & Kyla 22

AMA VVS & Kyla 22 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 22 är en revidering av AMA VVS & Kyl 19. I utgåvan AMA VVS & Kyla 22...

Läs mer
bok

3 690 kr

Bästsäljare
Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 21

Detta särtryck innehåller texter ur AMA Hus 21 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Texterna består av kravtext från AMA Hus 21, och där det ansetts relevant även Rådtext från RA Hus 21. Urvalet av koder och rubriker avser att svara mot merparten av de arbeten ...

Läs mer
bok

1 970 kr

Bästsäljare
RA VVS & Kyla 22

RA VVS & Kyla 22 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 22. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in under koder och rubrike...

Läs mer
bok

3 690 kr

AMA EL 22

AMA EL 22 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på objektet. AMA EL 22 är en revidering av AMA EL 19 som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och lit...

Läs mer
bok

3 690 kr

RA EL 22

RA EL 22 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 22 och innehåller uppgifter som är relevanta att beakta och föra in i en teknisk beskrivning. RA EL 22 är en revidering av RA EL 19 som uppdaterats mot ...

Läs mer
bok

3 690 kr

AMA Hus 21

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 21 är en revidering av AM...

Läs mer
bok

3 690 kr

AMA Funktion 22

AMA Funktion är ett hjälpmedel för den som vill upphandla en totalentreprenad med tyngdpunkt på funktion. Med hjälp av AMA Funktion blir funktionskrav en naturlig del av de tidiga skedena i byggprocessen. Det blir enklare att ställa krav, och det ger möjlighet til...

Läs mer
bok

3 690 kr

MER EL 22

MER EL 22 är den andra utgåvan av mät- och ersättningsregler för elarbeten. Reglerna används när förfrågningsunderlaget ska innehålla mängdförteckning kopplad till teknisk beskrivning upprättad i anslutning till AMA EL 22. Mängdförteckning för elarbeten förekommer...

Läs mer
bok

3 690 kr

AMA Anläggning 20

AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20....

Läs mer
bok

3 690 kr