AMA / AMA Hus /

AMA Hus

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år, finns som tryckt bok, e-bok och även som onlinetjänst. Förändringar som sker mellan nuvarande AMA och nästa utgåva redovisas i publikationen AMA-nytt Hus.

Bästsäljare

AMA Hus 24

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 24 är en revidering av AM...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA Hus 24

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 24 är en revidering av AM...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA Hus 21

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 21 är en revidering av AM...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 21

Detta särtryck innehåller texter ur AMA Hus 21 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Texterna består av kravtext från AMA Hus 21, och där det ansetts relevant även Rådtext från RA Hus 21. Urvalet av koder och rubriker avser att svara mot merparten av de arbeten ...

Läs mer
Bok

2 130 kr

AMA Hus 21

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 21 är en revidering av AM...

Läs mer
Bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK AMA Hus 18

Referensverket AMA Hus används vid utformandet av tekniska beskrivningar samt vid tolkning av beskrivningar om hur arbetet ska utföras. Verket finns både i tryckt och digital upplaga. AMA Hus 18 innehåller viktiga nyheter: Beläggningar av hårdbetongmassa med under...

Läs mer
E-bok

3 990 kr

E-bok

E-BOK Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 21

Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 21 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Texterna består av kravtext från AMA Hus 21, och där det ansetts relevant även Rådtext från RA Hus 21. Urvalet av koder och rubriker avser att svara mot merparten av de arbeten med ...

Läs mer
E-bok

2 130 kr

E-bok

E-BOK Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14

"Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14" är ett särtryck ur AMA Hus 14. Skriften, som är framtagen i samarbete med och på initiativ av Målaremästarnas Riksförening, återger delar ur AMA Hus 14 med tillhörande råd och anvisningar ur RA Hus 14 som avser måleriarbeten...

Läs mer
E-bok

1 590 kr

AMA Hus 14

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 14: Förändringar gällande isolering av kallvindskonstruktioner Råd och anvisningar för utformning av inne...

Läs mer
Bok

3 990 kr

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker finns nu. För k...

Läs mer
Bok

3 990 kr