AMA / AMA Hus / MER Hus

MER Hus 21

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, är anpassade till referensverket AMA Hus 21 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER...

Läs mer
bok

3 790 kr

E-bok
E-BOK MER Hus 21

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, har anpassats till referensverket AMA Hus 21 och omarbetats jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. MER Hus 21 ha...

Läs mer
E-bok

3 790 kr

MER Hus 14

"MER Hus 14" innehåller Mät- och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten och är anpassad till AMA Hus 14. Denna utgåva av "MER Hus 14" innebär en harmonisering med MER Anläggning 13. Syftet med MER Hus är att: utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning...

Läs mer
bok

3 790 kr

MER Hus 18

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 18, är anpassade till AMA Hus 18 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 14. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER Hus är: utgöra...

Läs mer
bok

3 790 kr