E-BOK MER Hus 21 E-bok

E-bok

3 690 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
3 690 kr

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, har anpassats till referensverket AMA Hus 21 och omarbetats jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18.

Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader.

MER Hus 21 har som syfte att:

  • utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete
  • skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar
  • underlätta reglering av utförda arbeten
  • underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten
  • underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik

Till MER Hus 21 hör även referensverket AMA Hus 21 och RA Hus 21, Råd och anvisningar 21. Förändringar som sker mellan AMA Hus 21 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Hus.