E-BOK AMA Hus 24 E-bok

E-bok

3 990 krexkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
AMA Hus 24 Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
3 990 kr

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 24 är en revidering av AMA Hus 21.

Viktiga nyheter i AMA Hus 24:

  • Streckkoderna har tagits bort

För att få en ökad tydlighet och användarvänlighet har streckkoderna, som tidigare förekommit i den tryckta boken primärt för att spara plats, arbetats bort. Koderna ser i nu likadana ut både i AMA online och i bokform.

Bortskaffandet av streckkoderna har inneburit att cirka 2800 koder och rubriker har annullerats och att cirka 800 koder och rubriker är nya.

  • Omstrukturering av kapitel Y

Verksamhetsanknutna inredningar och utrustningar har arbetats in i kodstrukturen för övriga delar under kapitel Y. Koder för verksamhetsanknutna inredningar och utrustningar börjar med siffran 3, exempel YHB.3 Kontroll av verksamhetsanknutna inredningar och utrustningar.  Det innebär även att de tidigare koderna YV, YX och YY har annullerats.

  • Två nya bilagor för betong

Kravet på att produktstandarder ska uppfylla neutralitetsprincipen har skärpts och en ny utgåva av standarden SS 137003 har kommit ut. Som en följd av detta har krav som tidigare omfattats av standarden blivit en ny bilaga i AMA Hus 24, Nämligen bilaga AMA ES/1 Påvisande av kompetens. Ytterligare en ny bilaga i avsnitt ES har tillkommit, Bilaga AMA ES/2 Användning av konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer, som ger tilläggskrav på prestanda för bindemedelskombinationer.

Till referensverket AMA Hus 24 hör även RA Hus 24 (Råd och Anvisningar) och MER Hus 24 (Mät- och Ersättningsregler).

AMA Hus finns även som onlinetjänst.

Förändringar som sker mellan AMA Hus 24 och nästa utgåva redovisas i publikationen AMA-nytt Hus.