Abonnemang AMA-nytt Hus

AMA-nytt Hus är en tidsskrift som utkommer två gånger per år. Den är till för dig som använder AMA Hus och vill få reda på den senaste informationen kring aktualiteter och utveckling.

AMA-nytt består av en informations- och en beskrivningsdel.

  • Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.
  • Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA Hus och RA Hus.

4 890 kr / årexkl. moms