E-BOK AMA Hus 11 E-bok

E-bok

3 790 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Referensverket AMA Hus används vid utformandet av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. Publikationen utkommer vart tredje år i både tryckt och digital upplaga. AMA Hus 11 är en uppdatering av AMA hus 08.

AMA Hus 11 innehåller viktiga nyheter:
- Texterna har anpassats mot Eurokoder
- Nya värden för målfuktkvoter och ytfuktkvoter finns nu i alla berörda avsnitt
- Avsnittet för träbyggnad har fått nya texter
- Justerade toleranskrav avseende byggdelar
- för säkrare vatteninstallationer har texterna samordnats med Säker Vatten
- Avsnitten om inredning och storkök har tillfogats flera uppdaterade texter
- Nya texter och avsnitt om kontroll