E-BOK Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 21 E-bok

E-bok

2 025 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
2 025 kr

Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 21 som särskilt berör byggnadsplåtslageri.

Texterna består av kravtext från AMA Hus 21, och där det ansetts relevant även Rådtext från RA Hus 21.

Urvalet av koder och rubriker avser att svara mot merparten av de arbeten med plåt utomhus som kan finnas åberopade i tekniska beskrivningar enligt AMA Hus 21 och som är aktuella i en plåtentreprenad.