Projektering /

Projektering

Svensk Byggtjänst erbjuder litteratur inom projektering, planering och utveckling i byggbranschen. Utbudet omfattar allt från kostnadsberäkning och planering till faktaböcker som stödjer kontakter med fastighetsägare, förvaltningar och myndigheter. Ta även del av titlar anpassade för infrastruktur-projektörer och VVS-projektörer.

MER Hus 21

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, är anpassade till referensverket AMA Hus 21 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER...

Läs mer
Bok

3 990 kr

Bygg och anläggning 1

Av: Rickard Andersson, Britt-Marie Ekbergh

Boken detaljbehandlar alla centrala delar i kursen Bygg och anläggning 1, såsom arbetsplanering och organisering, lagar och bestämmelser, yrkeskategorier, ritningsläsning,  maskiner och verktyg, arbetsmiljö och ergonomi, byggprocessen och entreprenadformer. I boke...

Läs mer
Bok

549 kr

Bygg och anläggning 2

Av: Rickard Andersson, Britt-Marie Ekbergh

Boken detaljbehandlar alla centrala delar i kursen Bygg och anläggning 2, såsom yrkeskategorier, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och hälsa, hållbar utveckling, resursanvändning, materialegenskaper, planering och riskbedömning, lagar och branschregler. I boken fi...

Läs mer
Bok

549 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Att vara byggherre

Av: Sven Fristedt, Nina Ryd

Boken Att vara byggherre, tidigare Byggherrerollen, är framtagen tillsammans med Byggherrarna och vann årets bok år 2019. Skriften är utformat på ett överskådligt och visuellt sätt och omfattar byggherrens viktiga roll och dess betydelse för samhället. Läsaren led...

Läs mer
E-bok

546 kr

E-bok

E-BOK Projektering av inredning. Utg 3

Av: Martin Eiserman, Jaan Zimmerman

Boken Projektering av inredning är en handbok som vänder sig till projektledande inredningsarkitekter och studerande med inredning som inriktning. Den passar även hus- och programarkitekter, projektledare samt leverantörer och beställare för utrusning och inrednin...

Läs mer
E-bok

669 kr

Förenklad Installationsdagbok EL VVS

I den förenklade dagboken EL och VVS ska alla omständigheter av betydelse för entreprenaden vara införda och tydligt antecknade. Dagboksbladen undertecknas av entreprenörens platschef och beställarens ombud eller kontrollant. Beställarens ombud eller kontrollant s...

Läs mer
Bok

250 kr

Installationsdagbok (A4)

”Installationsdagbok” är ett bra verktyg för dokumentering av omständigheter som påverkar utförandet av en elentreprenad. Skyldighet att föra dagbok föreligger enligt AB 04 kap 3 § 13 och ABT 06 kap 3 § 13. I boken ingår 50 st dagsrapporter med tillhörande 2 kopio...

Läs mer
Bok

299 kr

Kom igång med Sketchup

Av: Ahmadreza Roozbeh

Boken är en introduktion till hur man enkelt skapar 3D-modeller. Läsaren får bland annat veta hur man använder färdiga komponenter, skapar plan, sektioner och olika vyer av en modell och hur man hanterar och applicerar färger, mönster och material.

Läs mer
Bok

427 kr

Miljöanpassad projektering - råd för att skapa sunda inne- och utemiljöer

Av: Per-Olof Carlson, Marie Hult, Mats Lindeberg, A Nilson

Ett verktyg för att programmera och projektera för sunda inne- och utemiljöer. Innehåller råd om hur miljöstyrning kan ske, vad miljöprogram och miljöplan bör omfatta samt checklista för arkitekt, byggkonstruktör, elkonsult, vvs-konsult och mark/geokonsult. En bre...

Läs mer
Bok

240 kr