Utb.mtrl i AMA och beskrivning

bok

535 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Utbildningsmaterial i AMA och beskrivning är framtaget av Svensk Byggtjänst och avsett som elev-/kursmaterial till en halvdagskurs för att ge en grundläggande insikt och förståelse om AMA:

- hur de olika delarna i AMA används tillsammans
- AMAs relation till AB/ABT och samhällets krav
- hur man tolkar en teknisk beskrivning
- tips och råd om hur man kommer igång med och utformar en teknisk beskrivning i anslutning till AMA på ett effektivt sätt.

Detta utbildningsmaterial kan med fördel användas av entreprenörer. Utbildningsmaterialet "AMA för entreprenörer" har utgått.


Materialet är uppdelat i sju delar:

Del 1 tar upp den tekniska beskrivningens roll och betydelse i projekten.
Del 2 beskriver AMA ur ett allmänt och övergripande perspektiv samt hur AMA som referensverk förhåller sig till lagar, regler och branschens övriga dokument.
Del 3 riktar sig främst till entreprenörer och beställare som ska läsa och förstå en teknisk beskrivning.
Del 4 riktar sig till projektören som ska upprätta en teknisk beskrivning.
Del 5 tar upp de speciella förfaranden och skrivsätt som gäller när en teknisk beskrivning ska användas i en totalentreprenad.
Del 6 behandlar AMA AF och hur administrativa föreskrifter ska hanteras i ett projekt.
Del 7 beskriver översiktligt det kodsystem som AMA och RA är uppbyggda efter.

Materialet är ett häfte i fyrfärgstryck, inbundet i ringpärm och med formatet 169 x 239 mm.