Projektering /

Program

Utforska hur man enkelt skapar 3D-modeller, hur man använder färdiga komponenter, skapar plan, sektioner och olika vyer av en modell och hur man hanterar och applicerar färger, mönster och material. Fördjupa dig i hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller.

Lär dig mer om detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur inom Program!

E-bok

E-BOK CAD-lager med CoClass

Av: Klas Eckerberg

Boken CAD-lager med CoClass är den fjärde utgåvan av SB 11 CAD-lager och beskriver uppdelningen av CAD-lager för alla slags handlingar. Skriften riktar sig till dig som använder CAD-program eller information från CAD-filer inom projektering, förvaltning, byggprodu...

Läs mer
E-bok

706 kr

Provläs

Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
Bok

821 kr

E-bok
Provläs

E-BOK Beskrivningshandboken. Utg 5

Beskrivningshandboken sammanfattar det du som är projektör behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det du som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka be...

Läs mer
E-bok

821 kr

E-bok
Provläs

E-BOK ABK 09 i praktiken

Av: Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Nominerad till Årets bok 2022! ABK 09 är samhällsbyggnadssektorns standardavtal för konsultuppdrag. Att konsulter och beställare är väl insatta i avtalet och hur det påverkar den egna verksamheten och affären är därför av största vikt. I boken redogörs för de prak...

Läs mer
E-bok

607 kr

Byggformler och tabeller

Av: Paul Johannesson, Bengt Vretblad

"Byggformler och tabeller" är tänkt som ett hjälpmedel vid undervisningen i byggämnen på högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning och annan liknande fortbildning. Men den är även en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarb...

Läs mer
Bok

450 kr

En kommentar AB 04. Utg 3

Av: Per Samuelsson

Boken innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser i ett förmögenh...

Läs mer
Bok

998 kr

Provläs

Att vara byggherre

Av: Sven Fristedt, Nina Ryd

Vinnare årets bok 2019! Boken beskriver betydelsen och komplexiteten hos en för samhället mycket viktig roll, byggherrens. På ett strukturerat sätt leds läsaren med hjälp av flera intressanta exempel genom samhällsbyggnadsprocessen ur en byggherres perspektiv. Bok...

Läs mer
Bok

546 kr

Kom igång med Revit

Av: Ahmadreza Roozbeh

Kom igång med Revit introducerar läsaren till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller. Läsaren leds vidare i fördjupande kapitel om användning av färdiga komponenter med integrerad information, hur man skapar  egna byggnads...

Läs mer
Bok

427 kr

Arkitektritad villa. Manual för förenklad projektering och upphandling

Av: Andreas Engberg, Gunnar Hellman

Arkitektritad villa är avsedd både för den som funderar på att bygga en villa och för arkitekten som fått sitt första villauppdrag och söker vägledning.  Bokens inledande del ger en översikt över villabyggets olika skeden och pågående parallella processer. Från to...

Läs mer
Bok

309 kr

Ritteknik. Utg 2

Av: Karin Spets

Ritteknik handlar om hur man framställer ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de framställs. Byggnadsritningarna följer redovisningsstandarden enligt SIS Bygghandlingar, som är byggbranschens rekommen...

Läs mer
Bok

347 kr