Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Projektering / Program

Bästsäljare
AMA Hus 21

AMA Hus är det referensverk som används när man ska göra upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. AMA Hus utges i nya versioner vart tredje år. AMA Hus 21 är en revidering av AM...

Läs mer
bok

3 490 kr

Bästsäljare
RA Hus 21

RA Hus 21 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 21 är en revidering av RA Hus 18. I AMA Hus online ingår även RA Hus 21. Läs mer Några av nyheterna ...

Läs mer
bok

3 490 kr

Byggteknik Del D: Byggnadsritning. Ritsätt och r...

Av: Gösta Hamrin

Läromedel i fyra delar för ämnet Byggteknik - Husbyggnad, Byggnadsfysik, Ritningsexempel och Byggnadsritning. Denna del "Byggnadsritning", vänder sig i första hand till dem som saknar erfarenhet av byggritningar. Först ges en lättfattlig beskrivning av några grund...

Läs mer
bok

184 kr

MER Hus 21

Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus 21, är anpassade till referensverket AMA Hus 21 och omarbetade jämfört med reglerna i föregångaren, MER Hus 18. Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER...

Läs mer
bok

3 490 kr

Utb.mtrl i AMA och beskrivning

Utbildningsmaterial i AMA och beskrivning är framtaget av Svensk Byggtjänst och avsett som elev-/kursmaterial till en halvdagskurs för att ge en grundläggande insikt och förståelse om AMA: - hur de olika delarna i AMA används tillsammans - AMAs relation till AB/AB...

Läs mer
bok

535 kr

Ritteknik

Av: Karin Spets

Ritteknik handlar om hur man producerar ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de tas fram. Bygghandlingar 90 är byggbranschens rekommendationer för hur man utformar enhetliga bygghandlingar och byggnad...

Läs mer
bok

311 kr

E-bok
Provläs
E-BOK Beskrivningshandboken AMA Funktion

E-boken finns i formatet pdf AMA Funktion handlar om hur man ställer krav vid upphandling av totalentreprenader, där entreprenören ska välja vilka tekniska lösningar som på bästa sätt uppfyller kraven. Så långt som möjligt ska kraven beskriva önskade funktioner i ...

Läs mer
E-bok

390 kr

Provläs
Frågor o svar MER Anläggning. Utg 2

Av: Mats Werner

Den nya utgåvan av MER Anläggning – frågor och svar har kompletterats med ytterligare frågor och svar och i några fall har vissa frågor och svar utgått.  Vidare har viss komplettering gjorts om vad som gäller enligt nya MER Anläggning 20. Boken tar upp och tydligg...

Läs mer
bok

674 kr

Byggformler och tabeller

Av: Paul Johannesson, Bengt Vretblad

"Byggformler och tabeller" är tänkt som ett hjälpmedel vid undervisningen i byggämnen på högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning och annan liknande fortbildning. Men den är även en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarb...

Läs mer
bok

440 kr

Provläs
Att vara byggherre

Av: Sven Fristedt, Nina Ryd

Vinnare årets bok 2019! Boken beskriver betydelsen och komplexiteten hos en för samhället mycket viktig roll, byggherrens. På ett strukturerat sätt leds läsaren med hjälp av flera intressanta exempel genom samhällsbyggnadsprocessen ur en byggherres perspektiv. Bok...

Läs mer
bok

485 kr