E-BOK Hantering av massor. Utg 2

E-BOK Hantering av massor. Utg 2 E-bok

Vägledning AMA Anläggning 23

E-bok
Provläs boken

650 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Klimatförändringarna har satt fokus på behovet av att gemensamt skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Byggbranschen kan genom ett aktivt arbete med planering och prioritering inom ramen för entreprenaden bidra till att masshanteringen vänds från att vara negativ ur klimathänseende till att bidra till en hållbar hantering av ändliga resurser.

En förutsättning för att hantera och använda massor i en entreprenad är att upprätta ett förfrågningsunderlag som är entydigt, entreprenadjuridiskt korrekt och kalkylerbart.

Syftet med Hantering av massor är att vara ett stöd för projektören vid upprättande av ett förfrågningsunderlag för anläggningsprojekt som inkluderar masshantering för utförandeentreprenader. Delar av vägledningen är tillämpbara även för totalentreprenader. Den är även ett verktyg för den som granskar en upprättad teknisk beskrivning med tillhörande mängdförteckning.

Vägledningen är ett komplement som förtydligar de krav som finns formulerade i AMA, de råd som finns i RA samt mät- och ersättningsreglerna i MER. Vägledningen omfattar förklaringar till vanligt förekommande begrepp/benämningar, ger bakgrund till frågeställningar som berör masshantering, samt beskriver strategier för upprättandet av förfrågningsunderlag utifrån fyra olika typprojekt.

Vägledningen har tagits fram inom ramen för arbetet med uppdatering av AMA Anläggning till utgåva 23 men är tillämpbar även för tidigare versioner av AMA Anläggning. Den uppdaterade version har förutom en generell översyn även kompletterats med texter avseende invasiva främmande arter, hantering av vegetationsytor samt cirkulär masshantering.

Boken finns enbart som e-bok i filformatet epub eller som pdf.