Förvaltning / Fastighetsekonomi

Underhållskostnader inkl checklista Repab Fakta ...

Av: Repab Fakta

Underhållskostnadsboken hjälper Dig att planera och budgetera underhållet av Din fastighet. Till boken hör också en checklista som är enkel att ha med vid besiktningar av underhållsåtgärder. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och inter...

Läs mer
bok

4 495 kr

Komponentredovisning av fastigheter

Komponentindelning av en bostadsfastighet innebär i korthet att en uppdelning inledningsvis görs på huvudkomponenterna mark, markanläggning och bostadsbyggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i betydande komponenter som stomme, stammar, fasad etcetera. Varje byggnad...

Läs mer
bok

300 kr

Kontor Repab Fakta 2023. Nyckeltal för kostnader...

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 395 kr

Fastighetsnomenklatur. Fastighetsekonomi och fas...

Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansiering av fastigheter och av infrastruktur, bostadsmarknaden och dess upplåtelseformer samt digitalisering av fastighetsförvaltning. I de...

Läs mer
bok

560 kr

Antikvariska åtgärder Repab Fakta 2023 Underhåll...

Av: Repab Fakta

Förvaltningen av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Boken behandlar enbart antikvariska åtgärder. Boken vänder sig till dig som utför underhåll på byggnader med ett kulturhistoriskt värd...

Läs mer
bok

2 395 kr

Bostäder Repab Fakta 2023. Nyckeltal för kostnad...

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 395 kr

Fastighetsvärdering

Av: Ingemar Bengtsson

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning. De två vanligaste värderingsmetoderna, ortsprismetod och avkastningsmetod, beskrivs och problema...

Läs mer
bok

422 kr

Förskolor Repab Fakta 2023. Nyckeltal för kostna...

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 395 kr

Industrier Repab Fakta 2023. Nyckeltal för kostn...

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 395 kr

Skolor Repab Fakta 2023. Nyckeltal för kostnader...

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 395 kr