Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Förvaltning / Fastighetsekonomi

Underhållskostnader 2022 + checklista

Av: Repab Fakta

Underhållskostnadsboken hjälper Dig att planera och budgetera underhållet av Din fastighet. Till boken hör också en checklista som är enkel att ha med vid besiktningar av underhållsåtgärder. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och inter...

Läs mer
bok

4 095 kr

Nyckeltal för underhåll av bostäder

”Nyckeltal för underhåll av bostäder” är tänkt som ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt kunna skatta underhållskostnader för bostäder. Hjälpmedlet består av nyckeltal och är indelat efter AFF-koder, vilket är en standard inom fastighetsbranschens avtalsstrukt...

Läs mer
bok

290 kr

Bostäder, Årskostnader 2022

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 175 kr

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2021

Skriften är ett hjälpmedel för att bedöma kostnaden för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning. Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna och avser fullt färdigt arbete inklusive mom...

Läs mer
bok

300 kr

Fastigheter. En praktisk vägledning om redovisni...

Av: Peter Berg

Denna bok vänder sig till rådgivare och fastighetsägare med enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, samt bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner. Andra upplagan innehåller en mängd nyheter om lagstiftning, kompletterande normg...

Läs mer
bok

598 kr

Fastighetsnomenklatur. Fastighetsekonomi och fas...

Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansiering av fastigheter och av infrastruktur, bostadsmarknaden och dess upplåtelseformer samt digitalisering av fastighetsförvaltning. I de...

Läs mer
bok

560 kr

Industrier, Årskostnader 2022

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 175 kr

Fastighetsvärdering

Av: Ingemar Bengtsson

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning. De två vanligaste värderingsmetoderna, ortsprismetod och avkastningsmetod, beskrivs och problema...

Läs mer
bok

405 kr

Handledning för systematisk hyressättning

Den svenska modellen på hyresmarknaden bygger på bruksvärdessystemet och kollektiva hyresförhandlingar. Hyressättningen ska spegla hur hyresgästerna i allmänhet värderar lägenheternas egenskaper. En systematisk hyressättning innebär att hyrorna på en lokal hyresma...

Läs mer
bok

150 kr

Provläs
Industrier, Årskostnader 2021

Av: Repab Fakta

Den nya utgåvan av Industrier hjälper till i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbetet när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Årets publikation innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpli...

Läs mer
bok

2 175 kr