Förvaltning / Fastighetsekonomi

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2022

Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning och avser fullt färdigt arbete inklusive moms och administration.

Läs mer
bok

300 kr

Fastighetsnomenklatur. Fastighetsekonomi och fas...

Nyheter i denna upplaga är åtta nyskrivna kapitel om arrende, tomträtt, markåtkomst och ersättning, fastighetsvärdering, finansiering av fastigheter och av infrastruktur, bostadsmarknaden och dess upplåtelseformer samt digitalisering av fastighetsförvaltning. I de...

Läs mer
bok

560 kr

Bostäder, Årskostnader 2022

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 175 kr

Fastighetsvärdering och marknadsanlays

Av: Fredrik Brunes

Boken går igenom olika metoder för fastighetsvärdering på ett grundläggande sätt. Ortsprismodellen kräver kunskaper i arkitektonisk kvalitet, byggnadsteknik, fastighetsekonomi och juridik. En annan metod är avkastningsmetoden vilket kräver kunskap i marknadsanalys...

Läs mer
bok

320 kr

Underhållskostnader 2022 + checklista

Av: Repab Fakta

Underhållskostnadsboken hjälper Dig att planera och budgetera underhållet av Din fastighet. Till boken hör också en checklista som är enkel att ha med vid besiktningar av underhållsåtgärder. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och inter...

Läs mer
bok

4 095 kr

Fastighetsbeskattning. Praktisk handbok. Utg 10

Av: Ulf Bokelund Svensson

Fastighetsbeskattning är en praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare. Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t ex fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbes...

Läs mer
bok

519 kr

Kontor, Årskostnader 2022

Av: Repab Fakta

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. Publikationen innehåller nyckeltal samt riktvärden som redovisar lämpliga kostna...

Läs mer
bok

2 175 kr

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Kommuner behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhetslokaler eller snarare ta ställning till olika finansieringsalternativ. Skriften identifierar och analyserar olika typer av finansieringsformer samt resonerar kring hur de framtida investeringar...

Läs mer
bok

345 kr

Antikvariska Åtgärder 2022 Underhållskostnader

Av: Repab Fakta

Förvaltningen av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Boken behandlar enbart antikvariska åtgärder. Boken vänder sig till dig som utför underhåll på byggnader med ett kulturhistoriskt värd...

Läs mer
bok

2 000 kr

FastBAS 2017

FastBAS 2017 är en kontoplan för alla typer av fastighetsägare oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen innehåller de speciella konton framför allt i klass 3 och 4 som fastighetsägare behöver. FastBAS 2017 är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagst...

Läs mer
bok

395 kr