Förvaltning /

Fastighetsekonomi

Litteratur inom området Fastighetsekonomi i Svensk Byggtjänsts bokhandel, utgörs av böcker som berör material- och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna samt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader. I kategorin fastighetsekonomi återfinns böcker som exempelvis Fastighetsvärdering, Nyckeltal lägenhetsreparationer 2023 och Fastighetsbeskattning - praktisk handbok.

Underhållskostnader inkl checklista Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Underhållskostnadsboken hjälper dig att planera och budgetera underhållet av din fastighet. Boken hjälper dig även att kontrollera priset på offerter samt livslängd på material. I Underhållskostnadsboken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall, för c:a...

Läs mer
Bok

4 495 kr

Bostäder Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Kontor Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Skolor Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Vårdbyggnader Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Fastighetsvärdering

Av: Ingemar Bengtsson

Det här är en lärobok om hur fastigheter får sitt värde och hur detta värde kan bedömas. Med utgångspunkt i nationalekonomisk teori beskrivs en värdeteori för fastigheter som förklarar hur fastighetsvärden uppstår ur mänskliga behov. Det förklaras hur värdena ocks...

Läs mer
Bok

464 kr

Förskolor Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Industrier Repab Fakta 2024

Av: Repab Fakta

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas (administrationskostnad, värmekostnad m m). Boken innehåller både kostnadsrelaterade ny...

Läs mer
Bok

2 395 kr

Komponentredovisning av fastigheter

Komponentindelning av en bostadsfastighet innebär i korthet att en uppdelning inledningsvis görs på huvudkomponenterna mark, markanläggning och bostadsbyggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i betydande komponenter som stomme, stammar, fasad etcetera. Varje byggnad...

Läs mer
Bok

300 kr

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2023

Nyckeltalen omfattar material och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning och avser fullt färdigt arbete inklusive moms och administration.

Läs mer
Bok

399 kr