Komponentredovisning av fastigheter

bok

300 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Komponentindelning av en bostadsfastighet innebär i korthet att en uppdelning inledningsvis görs på huvudkomponenterna mark, markanläggning och bostadsbyggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i betydande komponenter som stomme, stammar, fasad etcetera. Varje byggnadskomponent skrivs sedan av under dess bedömda nyttjandeperiod.

Avskrivningarna görs per komponent eftersom utgångspunkten i komponentmetoden är att varje identifierad komponent är en tillgång. I den mer traditionella metod som har tillämpats fram till övergången till komponentmetod har hela byggnaden setts som en tillgång. Sättet att redovisa utgifter för underhållsåtgärder förändras också.

Vägledningen inleds därför med en relativt utförlig genomgång av principer och begrepp som är viktiga att förstå. Exempel på hur man kan resonera i samband med utbyte av hela eller delar av komponenter har också fått en mer framträdande plats.