Fastighetstransaktioner i praktiken. Utg 3

av Assur Badur, Stieg Synnergren, Ulf Jensen, Nils Larsson
bok

635 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Fastighetstransaktioner i praktiken ger en samlad presentation av samtliga transaktionsformer och redovisar dessa ur ett praktiskt perspektiv.

Handboken behandlar formerna för fastighetstransaktioner:

• Fastighetsöverlåtelse
• Fastighetsöverlåtelse genom bolagsförvärv
• Fastighetsreglering
• Klyvning

Fastighetstransaktioner i praktiken är en koncentrerad handledning för advokater, mäklare och andra som arbetar med fastighetstransaktioner. Boken beskriver ur ett praktiskt perspektiv ett stort antal frågor som ”säljare och köpare” ställs inför och ger även besked till ledning för val av transaktionsform.