Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. Utg 7

av Nils Larsson, Stieg Synnergren
Bok

661 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet.

Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Boken Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken innehåller bland annat refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar.

I denna sjunde upplaga har vissa avsnitt utvecklats och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.