Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Utg 10

av Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin
bok

630 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I boken lämnas en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnittet om hyra har utvidgats.

Denna tionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Boken är avsedd att vara kursbok men är värdefull för alla som önskar en översiktlig framställning av nyttjanderätten.