Allmän fastighetsrätt. Utg 9

Allmän fastighetsrätt. Utg 9

- fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor

av Richard Hager, Anders Victorin
Bok

475 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet.

Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten, vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor i ett inledande kapitel.

Övriga kapitel behandlar:

  • Fast egendom, fastighet och fastighetstillbehör
  • Köp av fast egendom
  • Servitut
  • Fastighetspant
  • Sakrättsliga frågor – Hävd och godtrosförvärv

Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.