Lokalhyresjuridik - en kommentar till hyreslagens bestämmelser avseende lokaler. Utg 3

av Dan-Louis Schneider
Bok
Provläs boken

618 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
618 kr

Lokalhyresjuridik - en kommentar till hyreslagens bestämmelser om lokaler, behandlar alla aspekter av lokalhyra i kommentarform. Boken ger också kommentarer om legala aspekter kring lokalhyra i centrumanläggningar och gallerior, förfarandet i hyrestvister och frågor kring hyres- och arrendenämnder. Förutom att boken innehåller en genomgång av lokalhyreskontraktet, finns det också praktiska mallar som rör lokalhyra, till exempel uppsägning av hyreskontrakt och avstående från det indirekta besittningsskyddet.

Boken riktar sig till en bred läsekrets, inklusive praktiserande jurister, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokalhyresgäster, företagsmäklare och andra som kommer i kontakt med dessa frågor. Denna tredje utgåva har omarbetats och uppdaterats av jur. kand. Dan-Louis Schneider med flera rättsfall och kommentarer. Dan-Louis Schneider är en expert på lokalhyresrättsliga frågor och verksam på Företagsjuristerna - Juristfirman Dan-Louis Schneider AB. Första utgåvan av boken författades gemensamt av Dan-Louis Schneider och Adrian Dowlati, medan andra och tredje utgåvan har författats enbart av Dan-Louis Schneider."