Drift- och underhållsinstruktioner & annan dokumentation i entreprenader

Bok
Provläs boken

695 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
695 kr
Litteraturbevakning - VVS & Kyla Prenumerera på ny litteratur inom VVS & Kyla
Litteraturbevakning - Entreprenadjuridik Prenumerera på ny litteratur inom Entreprenadjuridik
Litteraturbevakning - Upphandling Prenumerera på ny litteratur inom Upphandling

Boken handlar om hur drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation som följer av en entreprenad på ett branschgemensamt sätt kan föreskrivas och upphandlas till leveransform, kvalitet och utförande. Innehållet har fokus och inriktning på de dokument som ska finnas vid entreprenadens avlämnande – enligt avtalade handlingar, Allmänna bestämmelser och författningar – och är av betydelse under drift- och förvaltningsskedet.

Boken är en sammanslagning av de tidigare titlarna ”Instruktioner för drift och underhåll – Branschstandard upphandling och innehåll” och ”Dokumentation i entreprenader” och på så sätt en samlad källa för all den dokumentation som behöver produceras, överlämnas eller arkiveras innan entreprenadåtagandet är avslutat. Innehållet vill underlätta den svåra tolkningen att läsa ut vilken dokumentation som krävs i ett enskilt projekt och som följer av entreprenadform och projektspecifika krav.

Nedladdningsbara bilagor - AMA-protokoll i wordformat
(filerna ligger packade i WinRAR)

Nedladdningsbara bilagor - Mallar DoU
(filerna ligger packade i WinRAR)

Nedladdningsbara bilagor - Checklistor DOK
(filerna ligger packade i WinRAR)