Drift- och underhållsinstruktioner & annan dokumentation i entreprenader

Bok
Provläs boken

739 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Boken handlar om hur drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation som följer av en entreprenad på ett branschgemensamt sätt kan föreskrivas och upphandlas till leveransform, kvalitet och utförande. Innehållet har fokus och inriktning på de dokument som ska finnas vid entreprenadens avlämnande – enligt avtalade handlingar, Allmänna bestämmelser och författningar – och är av betydelse under drift- och förvaltningsskedet.

Boken är en sammanslagning av de tidigare titlarna ”Instruktioner för drift och underhåll – Branschstandard upphandling och innehåll” och ”Dokumentation i entreprenader” och på så sätt en samlad källa för all den dokumentation som behöver produceras, överlämnas eller arkiveras innan entreprenadåtagandet är avslutat. Innehållet vill underlätta den svåra tolkningen att läsa ut vilken dokumentation som krävs i ett enskilt projekt och som följer av entreprenadform och projektspecifika krav.

Nedladdningsbara bilagor - AMA-protokoll i wordformat

Nedladdningsbara bilagor - Mallar DoU

Nedladdningsbara bilagor - Checklistor DOK