Energihandboken. Utg 3

bok

498 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:
Litteraturbevakning - VVS & Kyla Prenumerera på ny litteratur inom VVS & Kyla

De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning.

Energihandboken är ett verktyg för att ta kontroll över energihanteringen. Boken tar bland annat upp kyla, värme, ventilation, varmvatten, el, belysning och driftekonomi.

Energihandboken ger handfasta råd och tips på hur man kan förbättra energiekonomin vare sig det handlar om bostäder eller kontor.

Energihandboken riktar sig till installatörer, fackfolk, studenter och andra med stort intresse för energianvändning i byggnader. Boken ger hjälp, inspiration och argument för att kunna genomföra energisparande åtgärder.