Byggteknik / Konstruktion

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och standarder beskrivna, materialegenskaper och grun...

Läs mer
bok

525 kr

Provläs
Puts - Utseende, funktion, beständighet

Av: Per Arne Ivarsson

Puts av lera, kalk och gips har använts under flera tusen år. För arkitekten erbjuder putsen både rika gestaltningsmöjligheter och lång beständighet, samt är ett hållbart materialval. Boken PUTS är skriven dels som en handbok, dels för att inspirera och visa på pu...

Läs mer
bok

540 kr

Nordiska träd och träslag

Av: Torbjörn Dahlberg, Sven Wistrand, Magnus Wiström

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä. Här finns det mesta om hela tjugoåtta olika träslag och deras ege...

Läs mer
bok

318 kr

Betonghandbok Material. Del 1 o 2 (BOX)

Vinnare av Årets bok 2021. Nu kan du köpa båda delarna i en gemensam box och till ett lägre pris än köp av varje del för sig. Den första delen (Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) publicerades 2017. Andra delen heter Del 2: Hårdnad betong, fysikali...

Läs mer
bok

1 940 kr

Husets ansikte. En bok om fönster, portar och dö...

Av: Lena Sjöström Larsson, Kerstin Wergeni-Wasberg

Boken ger information om hur fönster, portar och ytterdörrar från olika tider har varit utförda. Den ger också arkitektoniska råd om stil, uttryck och proportion. Även samhällets krav redovisas, liksom olika tekniska lösningar. Med en stor mängd exempel och illust...

Läs mer
bok

255 kr

Betonghandbok - Arbetsutförande, utg 2 (rev till...

Av: C (red) Ljungkrantz, G (red) Möller, N Petersons

Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att ...

Läs mer
bok

1 291 kr

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggna...

Läs mer
bok

275 kr

Rätt från början - Murat & Putsat 2012. Pocketfo...

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande. På ett enkelt och överskådligt sätt redovisas gällande råd och anvisningar för såväl produkter, utförande och byggplatsorganisatoriska frågor. Boken ä...

Läs mer
bok

195 kr

Horisontalstabilisering av träregelstommar

Av: Ulf Arne Girhammar, Bo Källsner

Handboken presenterar en metod för att utforma och dimensionera skivbeklädda träregelstommar med hänsyn till horisonalstabilisering. Metoden är lämplig för flervåningshus i trä men fungerar givetvis även för småhus.

Läs mer
bok

400 kr

Träkonstruktion enl eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggnade...

Läs mer
bok

310 kr