Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Konstruktion

Nordiska träd och träslag

Av: Torbjörn Dahlberg, Sven Wistrand, Magnus Wiström

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä. Här finns det mesta om hela tjugoåtta olika träslag och deras ege...

Läs mer
bok

318 kr

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och standarder beskrivna, materialegenskaper och grun...

Läs mer
bok

525 kr

Provläs
Schakta säkert

Av: Karin Lundström, Karin Odén, Wilhelm Rankka

Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Schakta säkert beskriver hur man utformar och utför schaktningsarbete på ett säkert sätt. I boken presenteras omfattande beskrivningar av problem och lösningar. Vem som har ansvar för arbetsmi...

Läs mer
bok

391 kr

Betonghandbok Material. Del 1 o 2 (BOX)

Vinnare av Årets bok 2021. Nu kan du köpa båda delarna i en gemensam box och till ett lägre pris än köp av varje del för sig. Den första delen (Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) publicerades 2017. Andra delen heter Del 2: Hårdnad betong, fysikali...

Läs mer
bok

1 940 kr

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2. SBI Pub...

Handboken beskriver tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner enligt standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2, stålkonstruktioner. Handboken följer i princip kapitelindelningen i standarden. Utöver den t...

Läs mer
bok

1 450 kr

Rätt från början - Murat & Putsat 2012. Pocketfo...

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande. På ett enkelt och överskådligt sätt redovisas gällande råd och anvisningar för såväl produkter, utförande och byggplatsorganisatoriska frågor. Boken ä...

Läs mer
bok

195 kr

Reglerteknik för fastigheter. Utg 2

Av: Gunno von Zweigbergk, Anette von Zweigbergk

Vad är skillnaden mellan styr- och reglerteknik och vad ingår i ett reglersystem? Varför reglerar man ett system för vattenburen värme eller för ventilation? Vad menas med intelligenta hus? Boken förklarar grundläggande begrepp och visar exempel på tillämpningar i...

Läs mer
bok

415 kr

Betonghandbok - Arbetsutförande, utg 2 (rev till...

Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att ...

Läs mer
bok

1 291 kr

Länshållning vid schaktningsarbeten

Misslyckanden vid schaktning i jord under grundvatten beror ofta på bristande kunskaper. För att öka kunskaperna beskriver ”Länshållning vid schaktningsarbeten” de viktigaste sambanden mellan grundvatten, jordarter och angivna problem vid utförande av jordschakter...

Läs mer
bok

140 kr

Moderna tegeldetaljer

Av: Tomas Gustavsson

"Moderna tegeldetaljer" handlar om hur man utformar gestaltningsmässigt fina detaljlösningar med fasadtegel i kombination med bakmur av stenmaterial. Boken inleds med ett avsnitt om materialitet, det vill säga de egenskaper hos materialet som vi upplever med våra ...

Läs mer
bok

318 kr