Byggteknik /

Konstruktion

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom konstruktion med fokus på områden som funktions-, säkerhets- och utseendekrav. I Kategorin Konstruktion återfinns till exempel Handbok i rostskyddsmålning, Nordiska träd och träslag och Puts - Utseende, funktion, beständighet. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom konstruktion.

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik är en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och bestämmelser, betongkonstruktioner och utföran...

Läs mer
Bok

550 kr

Betonghandbok Material. Del 1 o 2 (BOX)

Vinnare av Årets bok 2021. Nu kan du köpa båda delarna i en gemensam box och till ett lägre pris än köp av varje del för sig. Den första delen (Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) publicerades 2017. Andra delen heter Del 2: Hårdnad betong, fysikali...

Läs mer
Bok

2 037 kr

Nordiska träd och träslag

Av: Torbjörn Dahlberg, Sven Wistrand, Magnus Wiström

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä. Här finns det mesta om hela tjugoåtta olika träslag och deras ege...

Läs mer
Bok

318 kr

Provläs

Murat byggande

Av: Tomas Gustavsson

I boken Murat byggande tas historiken, murverksmaterialens och byggmetodens karakteristika som utgångspunkter för en diskussion kring användning av tegel- och murningshantverk i det samtida byggandet. Murat byggande i nutid förutsätter att krav på energihushållnin...

Läs mer
Bok

709 kr

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Av: Börje Rehnström, Carina Rehnström

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggna...

Läs mer
Bok

275 kr

Betonghandbok - Arbetsutförande, utg 2 (rev tilltryck)

Av: C (red) Ljungkrantz, G (red) Möller, N Petersons

Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att ...

Läs mer
Bok

1 396 kr

Handbok i rostskyddsmålning

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende. Detta skydd åstadkoms vanligen genom rostskyddsmålning, en metod som har vid...

Läs mer
Bok

700 kr

Bygga i stolpverk

Av: Ulrik Hjort Lassen

Stolpverk är en byggnadsteknik med lång historia och finns i olika former över hela världen. Stolpverks konstruktioner kan utformas på många olika sätt. Det går att skapa vackra och rymliga byggnader och andra konstruktioner med enbart trä-i-trä förbindningar, som...

Läs mer
Bok

265 kr

Provläs

Balkonger. Besiktning - Reparation - Underhåll. Utg 2

Av: Ghassem Hassanzadeh, Lars Johansson, Alberto León, Per Martinell

Balkonger är ofta hårt utsatta för väder och vind. Erfarenheter har visat att balkonger i många fall inte har motstått klimatets nedbrytande krafter, utan har fått omfattande skador långt innan den avsedda livslängden är uppnådd. Balkonger innehåller en sammanstäl...

Läs mer
Bok

649 kr