Byggteknik / Konstruktion /

Betong

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom ämnet betong med fokus på områden som egenskaperna hos betong och armerad betong samt arbetsutförande och -tekniker vid byggande med betong. I kategorin Betong återfinns till exempel Betong- och armeringsteknik, Betongkonstruktion. Utg 3 och Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom ämnet betong.

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik är en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och bestämmelser, betongkonstruktioner och utföran...

Läs mer
Bok

550 kr

Betonghandbok Material. Del 1 o 2 (BOX)

Vinnare av Årets bok 2021. Nu kan du köpa båda delarna i en gemensam box och till ett lägre pris än köp av varje del för sig. Den första delen (Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) publicerades 2017. Andra delen heter Del 2: Hårdnad betong, fysikali...

Läs mer
Bok

2 037 kr

Betonghandbok - Arbetsutförande, utg 2 (rev tilltryck)

Av: C (red) Ljungkrantz, G (red) Möller, N Petersons

Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att ...

Läs mer
Bok

1 396 kr

Betonghandbok. Reparation

Av: J-O Balkerud, Sara Bergström, R m fl Blank

Reparationsbehovet för betongkonstruktioner har ökat. Syftet med denna betonghandbok har varit att belysa och informera om den teknik som finns idag beträffande reparation av betongkonstruktioner. Beskrivning av reparationsbehov, material och metoder, arbetsmiljö ...

Läs mer
Bok

686 kr

Betongarbete

Av: Peter Gustavsson

Den här boken riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i betong och armering. Boken beskriver vad det innebär att jobba med betong och armering och ger en bred bild av olika arbetsområden inom yrket. Den tar upp hur man genomför armering och gjutnin...

Läs mer
Bok

680 kr

E-bok

E-BOK Kompositförstärkning av betong

Av: Thomas Blanksvärd, Sas Gabriel, Björn Täljsten

Kompositionsförstärkning av betong är en handbok gällande förbättring av befintliga betongkonstruktioner samt dimensionering vid reparation. På ett enkelt och ingenjörsmässigt sätt beskriver boken utförande och dimensionering. Även materialkaraktäristiska och de m...

Läs mer
E-bok

747 kr

Betonghandbok. Konstruktion, utgåva 2

Handboken behandlar dimensionering av betongkonstruktioner. Den omfattar krav, dimensioneringsförutsättningar, beräkningsmetoder, diagram och exempel. Denna upplaga är reviderad med avseende på förändrade byggnormer genom Nybyggnadsregler och BBK 79 utgåva 2. Hand...

Läs mer
Bok

836 kr

Provläs

Betonghandbok Material. Del 1

Vinnare av Årets bok 2021. Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material. Del 1 refererar eller utgår ifrån  nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar , till exempel självkompakte...

Läs mer
Bok

1 045 kr

ASR i svensk betong. Vägledning

ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner, är resultatet från en nationell samling från näringsliv och institut som velat optimera användandet av ballastmaterial i Sverige utan att riskera skador i form av ASR. Rapporten ger rekommenda...

Läs mer
Bok

1 100 kr