Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Konstruktion / Betong

Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och standarder beskrivna, materialegenskaper och grun...

Läs mer
bok

525 kr

Betonghandbok Material. Del 1 o 2 (BOX)

Vinnare av Årets bok 2021. Nu kan du köpa båda delarna i en gemensam box och till ett lägre pris än köp av varje del för sig. Den första delen (Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) publicerades 2017. Andra delen heter Del 2: Hårdnad betong, fysikali...

Läs mer
bok

1 940 kr

Betonghandbok - Arbetsutförande, utg 2 (rev till...

Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att ...

Läs mer
bok

1 291 kr

Provläs
Betonghandbok Material. Del 1

Vinnare av Årets bok 2021. Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material. Del 1 refererar eller utgår ifrån  nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar , till exempel självkompakte...

Läs mer
bok

995 kr

Betongkonstruktion. Utg 2

Av: Asaad Almssad

Boken behandlar dimensionering och analys av betong­konstruktioner enligt Eurocode 2. Boken består av en teoridel som innefattar: • Böjning och böjning med normalkraft • Tvärkraft • Förankring, avslutning och skarvning av armering • Pelare och väggar • Genomstansn...

Läs mer
bok

450 kr

Formelsamling. Betongkonstruktion Utg 2

Av: Asaad Almssad

Betongkonstruktion – Formelsamling är ett komplement till boken Betongkonstruktion . Formelsamlingen är framtagen för att kunna användas som hjälpmedel vid examination i högskole- och universitetskurser inom betongkonstruktion.

Läs mer
bok

165 kr

Provläs
Betonghandbok Material. Del 2

Se inspelning av webbinar om betong Vinnare av Årets bok 2021. Betonghandbok Material, del 2, beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. Handboken utgör ett v...

Läs mer
bok

1 290 kr

Bevara betongen

Av: Sven Olof Ahlberg

”Bevara betongen” är den första boken av sitt slag i Sverige. Den behandlar betongen ur ett bevarandeperspektiv och med ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Författaren Sven Olof Ahlberg sammanfattar här sina erfarenheter kring materialet och redogör för betongens ...

Läs mer
bok

495 kr

Betong och brand. Rekommendationer för att förhi...

När det gäller brand är betong ett av de bästa byggmaterialen, men alla betongkonstruktioner är dock inte helt immuna mot brand. I främst tät och fuktig betong finns det risk för spjälkning, det vill säga att ytskiktet lossnar, då betongen exponeras för höga brand...

Läs mer
bok

930 kr

E-bok
E-BOK Betonghandbok Material. Del 1

Vinnare av Årets bok 2021 Betonghandboken Material – del 1 är den tredje utgåvan av boken och har omarbetats från tidigare version. Boken är ett viktigt hjälpmedel för yrkesverksamma ingenjörer men även i utbildningssyfte. Denna upplaga utgår från nya forskning, a...

Läs mer
E-bok

995 kr