Byggteknik / Konstruktion / Betong

Bästsäljare
Betong- och armeringsteknik

Betong- och armeringsteknik en lärobok som används vid betongrelaterade utbildningar och beskriver egenskaperna hos betong och armerad betong samt armering och arbetstekniker vid byggandet. I boken finns normer och standarder beskrivna, materialegenskaper och grun...

Läs mer
bok

525 kr

Betongkonstruktion. Utg 3

Av: Asaad Almssad

Boken behandlar dimensionering och analys av betong­konstruktioner enligt Eurocode 2. Denna tredje upplaga av boken har genomgått flertalet justeringar och tillägg och anpassats efter nya beteckningar för armeringsstål. Målet med boken är att täcka behoven på de f...

Läs mer
bok

450 kr

Formelsamling Betongkonstruktion. Utg 3

Av: Asaad Almssad

Betongkonstruktion – formelsamling är ett komplement till boken Betongkonstruktion. Formelsamlingen är framtagen för att kunna användas som hjälpmedel vid examination i högskole- och universitets­kurser inom betongkonstruktion. Denna tredje upplaga av boken har ge...

Läs mer
bok

165 kr

Betonghandbok Material. Del 1 o 2 (BOX)

Vinnare av Årets bok 2021. Nu kan du köpa båda delarna i en gemensam box och till ett lägre pris än köp av varje del för sig. Den första delen (Del 1: Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) publicerades 2017. Andra delen heter Del 2: Hårdnad betong, fysikali...

Läs mer
bok

1 940 kr

Betonghandbok - Arbetsutförande, utg 2 (rev till...

Av: C (red) Ljungkrantz, G (red) Möller, N Petersons

Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att ...

Läs mer
bok

1 355 kr

Provläs
Betonghandbok Material. Del 1

Vinnare av Årets bok 2021. Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material. Del 1 refererar eller utgår ifrån  nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar , till exempel självkompakte...

Läs mer
bok

995 kr

Betonghandbok. Reparation

Av: J-O Balkerud, Sara Bergström, R m fl Blank

Reparationsbehovet för betongkonstruktioner har ökat. Syftet med denna betonghandbok har varit att belysa och informera om den teknik som finns idag beträffande reparation av betongkonstruktioner. Beskrivning av reparationsbehov, material och metoder, arbetsmiljö ...

Läs mer
bok

666 kr

Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2...

Införandet av Eurokoder för dimensionering av bärande konstruktioner medför behov av utbildning, handböcker m m. Svenska betongföreningen har därför tagit fram denna handbok om Eurokod 2 (EN 1992) som behandlar dimensionering av betongkonstruktioner. Boken, som be...

Läs mer
bok

1 860 kr

Provläs
Betonghandbok Material. Del 2

Se inspelning av webbinar om betong Vinnare av Årets bok 2021. Betonghandbok Material, del 2, beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. Handboken utgör ett v...

Läs mer
bok

1 290 kr

Betonghandbok. Konstruktion, utgåva 2

Handboken behandlar dimensionering av betongkonstruktioner. Den omfattar krav, dimensioneringsförutsättningar, beräkningsmetoder, diagram och exempel. Denna upplaga är reviderad med avseende på förändrade byggnormer genom Nybyggnadsregler och BBK 79 utgåva 2. Hand...

Läs mer
bok

772 kr