Byggteknik /

Anläggningar

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom anläggningar med fokus på områden som marklära, solcellsanläggningar och VA-ledningsprojekt. I kategorin Anläggningar återfinns till exempel litteratur som Anläggningsarbete, Installation av solcellsanläggningar och Kontroll- och byggledarhandboken VA. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom anläggningar.

Provläs

Utemiljö. Utg 5

Av: Hans Andrén (Red)

Utemiljö är en praktisk handbok för dig som arbetar med utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder oc...

Läs mer
Bok

709 kr

Beskärningsboken

Av: Gustaf Alm, Han Veltman, Klaus Vollbrecht

Trädgårdens träd, buskar och klätterväxter behöver vårdas för att bli så starka och friska som möjligt och då är beskärningen ett viktigt moment. Här beskrivs klart och tydligt hur och när olika prydnadsväxter, prydnadsbuskar, barrväxter, fruktträd, bärbuskar, klä...

Läs mer
Bok

245 kr

Konsten att beskära träd och buskar

Av: Georg Grundsten, Eva Lie, Eva Robild

Boken ger dig den kunskap du behöver för att göra säkra klipp. Den lär dig att lägga korrekta snitt med rätt redskap och ger dig svar på frågorna Hur, När och Hur mycket. Allt för att du med självförtroende ska kunna ta dig an såväl fruktträd som rosor, bärbuskar,...

Läs mer
Bok

330 kr

Anläggningsarbete

Av: Michael Åhström

Den här faktaboken beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare. Den ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket. Boken går igenom arbetstekniker och material. Den beskriver stegvis de arbetsmoment som ingår i ett byggnadsprojekt när man...

Läs mer
Bok

640 kr

Trädgårdsdesign

Av: Karolina Brising

En gedigen grundbok som lär ut grunderna i att planera sin trädgård från grunden, eller hur du förändrar en redan existerande. Följ med trädgårdsingenjör Karolina Brising i arbetet med den egna Länsmansgården, en storslagen trädgård som varje år inspirerar såväl b...

Läs mer
Bok

310 kr

Den stora knoppboken

Av: Claes Lööw

Fälthandboken kan användas vid bestämning av i Sverige förekommande lövfällande träd och buskar. Den omfattar både vilda och kultiverade träd och buskar och innehåller över 200 artbeskrivningar med nära 630 fotografier.

Läs mer
Bok

669 kr

Kontroll- och byggledarhandboken VA

Av: Helena Mårtensson

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, at...

Läs mer
Bok

595 kr

Skötselhandbok för bostadsgårdar

Skötselhandbok för bostadgårdar vänder sig till alla som förvaltar och utför skötsel av bostadsgårdar. Den ska inspirera till en mer ­effektiv och strukturerad skötsel. Här finns grundläggande kunskap om skötsel, med exempel på praktiska verktyg för planering och ...

Läs mer
Bok

790 kr

Trädgårdsform. Vackrare trädgård med arkitektens verktyg

Av: Karin Janrik, Viveka Ljungström

I ”Trädgårdsform. Vackrare trädgård med arkitektens verktyg” får vi lära oss att se och tänka som en trädgårdsarkitekt. Karin Janrik och Viveka Ljungström presenterar en omfattande guide som i 16 steg tar oss genom trädgårdsdesignens vindlande gångar så att vi sjä...

Läs mer
Bok

360 kr

Växthuspraktikan

Av: Karin Eliasson

Växthuspraktikan är en bok om växthus och odling. Detaljerade växtporträtt av grönsaker samsas med tips kring lämpliga fruktträd, orangeriväxter, blommor och kryddor för växthuset. I Växthuspraktikan kommer du också nära själva växthuset som byggnad och får idéer ...

Läs mer
Bok

270 kr