Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Anläggningar

Kontroll- och byggledarhandboken VA

Av: Helena Mårtensson

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, at...

Läs mer
bok

595 kr

Provläs
Utemiljö. Utgåva 5

Av: Hans Andrén (Red)

Utemiljö är en praktisk handbok för dig som arbetar med utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder oc...

Läs mer
bok

675 kr

Projekthandboken VA

Av: Helena Mårtensson

Handboken är ett stöd och en vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige. Projekthandboken kan läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få en b...

Läs mer
bok

595 kr

Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderli...

Av: Maria Flinck

En grundläggande beskrivning av hur man arbetar med historiska trädgårdar, parker, och begravningsplatser – nu i ny upplaga! Det är både trädgårdshistoria och konkreta frågor/problem med att sköta och vårda dessa anläggningar. Här förklaras vad man måste veta och ...

Läs mer
bok

315 kr

Villaträdgårdens historia. Ett 150-årigt perspek...

Av: Åsa Wilke

I ”Villaträdgårdens historia” berättar landskapsarkitekten Åsa Wilke med hjälp av ett rikt bildmaterial – gamla och nya foton, teckningar och planritningar – engagerat om villaträdgårdens utveckling i Sverige. Hon ger oss också värdefulla tips om hur vi ska sköta ...

Läs mer
bok

367 kr

Trädgårdshacks

Av: Filip Johansson

Trädgårdshacks är boken för dig som vill få ny inspiration, hitta smarta genvägar, få aha-upplevelser och ha roligt i trädgården, samtidigt som du återbrukar, sparar pengar och tänker hållbart. I boken hittar du över 70 enkla hacks för att lyckas med odling, trädg...

Läs mer
bok

245 kr

Anläggningsarbete. Utg 2

Av: Michael Åhström

”Anläggningsarbete” beskriver vad det innebär att arbeta som anläggare. Faktaboken ger en bred bild av vanliga anläggningsområden som ingår i yrket. Här beskrivs arbetstekniker, material och anläggningsmaskiner. Dessutom beskrivs stegvis vilka arbetsmoment som ing...

Läs mer
bok

724 kr

Installation av solcellsanläggningar. Utg 2

Installation av solcellsanläggningar utgör ett verktyg i vardagen för alla som yrkesmässigt installerar eller tänker börja installera solceller. Den är uppbyggd så att läsaren enkelt kan följa installationen, från innan dess affären är tecknad, till den är install...

Läs mer
bok

498 kr

E-bok
E-BOK Rörboken

Av: Dan Ekbäck

Rörboken – yttre rörledningar riktar sig till projektörer, ingenjörsfirmor, yrkesverksamma vid gatukontor, erfarna byggare och entreprenadföretag. Skriften innehåller fakta om rörmaterialets egenskaper och användningsområde som till exempel fjärrvärme samt metoder...

Läs mer
E-bok

476 kr

Handbok för en gammal trädgård

Av: André Strömqvist

Boken guidar oss pedagogiskt genom trädgårdens olika delar i form av rabatter, häckar, stengångar och fruktträd. Här beskrivs hur vi kan gå till väga för att vårda, restaurera och återskapa de olika delarna, och låter historien i form av äldre tiders pionjärer, me...

Läs mer
bok

239 kr