Kontroll- och byggledarhandboken VA

Kontroll- och byggledarhandboken VA

av Helena Mårtensson
Bok

595 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar
Köp även som:

VA-ledningsprojekt är ofta komplexa både avseende kvalitet, miljö, arbetsmiljö, teknik, tid, resurser och ekonomi. Ska de VA-ledningar som läggs idag hålla den livslängd som Svenskt Vatten sätter som mål är det viktigt att ledningsmaterialet är av hög kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll.

Kontroll- och byggledarhandboken VA är en praktisk handbok som främst vänder sig till beställarens byggledare för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt i den allmänna VA-anläggningen, främst avseende teknisk kvalitet, men även avseende tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.