Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Byggteknik / Anläggningar / VA-anläggningar

Projekthandboken VA

Av: Helena Mårtensson

Handboken är ett stöd och en vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige. Projekthandboken kan läsas från pärm till pärm för att läsaren ska få en b...

Läs mer
bok

495 kr

E-bok
E-BOK Rörboken

Av: Dan Ekbäck

Rörboken – yttre rörledningar riktar sig till projektörer, ingenjörsfirmor, yrkesverksamma vid gatukontor, erfarna byggare och entreprenadföretag. Skriften innehåller fakta om rörmaterialets egenskaper och användningsområde som till exempel fjärrvärme samt metoder...

Läs mer
E-bok

476 kr

Rörboken - yttre rörledningar

Av: Dan Ekbäck

”Rörboken” fokuserar på rörmaterialens egenskaper och på installationsmetoder för rörledningar i mark och vatten. Dessutom behandlas olika tillämpningar, såsom va, fjärrvärme och andra användningsområden. Boken är en faktasamling av olika rörmaterials egenskaper o...

Läs mer
bok

476 kr

E-bok
E-BOK Projekthandboken VA

Av: Helena Mårtensson

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub . Med boken som stöd ges möjligheten till en mer systematisk och kvalitetssäkrad process när man nyanlägger och renoverar de allmänna VA-anläggningarna i Sverige. Läsaren får en bred förståelse kring projektprocessen fö...

Läs mer
E-bok

395 kr

Små avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar ska inte behöva prövas mot två regelsystem enligt ett förslag från Boverket och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna föreslår ett undantag från anmälningsplikten enligt plan- och byggförordningen, PBF, för installation eller väsentlig änd...

Läs mer
bok

100 kr