Byggteknik /

Installationer

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom installationer med fokus på områden som fastighetsautomationer, projektering och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. I kategorin Installationer återfinns till exempel Praktisk fastighetsautomation, Teknikhandbok VVS 2024 och EvA - Elsäkerhet vid arbete. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom installationer.

SSF 200 Regler för inbrottsskydd - Byggnader och lokaler. Utg 6

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. SSF 200 är en övergripande norm som definierar skalskyddet för ett objekt. Normen refererar i sin tur på en rad produktstandarder, normer och andra regelv...

Läs mer
Bok

1 549 kr

Bästsäljare

Teknikhandbok VVS 2024

Teknikhandboken VVS innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Innehåll Teknikhandboken VVS - Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Branschstandarden. - Geoenergi, kompletterat inne...

Läs mer
Bok

595 kr

E-bok

E-BOK Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
E-bok

520 kr

Provläs

Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
Bok

520 kr

El i byggnader

Av: Simon Siggelsten

Boken ger en introduktion till elteknik i byggnader, lämplig för kurser inom byggutbildningar, fastighetsföretagarprogram eller som en del av installationstekniken.  Byggnadsingenjörer, fastighetsföretagare och andra aktörer i byggprocessens olika faser behöver fö...

Läs mer
Bok

385 kr

EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21.1

EBR-publikation KJ 41:21 ersätter tidigare utgåvor av KJ 41 och KJ 41.1 som behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning upp till 145 kV. Fokus i publikationen ligger på spänningsområdet upp till 24 kV. Förläggningsfall för 36 kV-kabel l...

Läs mer
Bok

1 335 kr

Provläs

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem behandlar förutsättningar och tillvägagångssätt vid injustering efter proportionalitetsmetoden . Boken tar hänsyn till förutsättningar som tät a byggnader och uppgifter som bör utföras för att  injustering en  av l...

Läs mer
Bok

459 kr

Provläs

Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse. Utg 6

Av: Lars Andrén

Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse är en unik bok med sin bredd och sitt djup kring solenergi i alla dess former. Boken fokuserar på solvärme och solel där tonvikten läggs på det senaste inom tekniken, systemdesign, energilager och de ekonomiska föru...

Läs mer
Bok

617 kr

Provläs

Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
Bok

626 kr

Provläs

Praktisk fastighetsautomation

Av: Leif Håkansson

Fastighetsautomationen genomgår för närvarande en snabb utveckling som drivs av ökande krav på låg energianvändning, enkelt handhavande och behov av att fler av byggnadens tekniska installationer ska kunna fungera tillsammans. Boken ger läsaren den kunskap som krä...

Läs mer
Bok

607 kr