Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Installationer

Bästsäljare
Teknikhandbok VVS 2022

Teknikhandboken VVS 2022 innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Innehåll Teknikhandboken VVS 2022 - Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Branschstandarden. - Geoenergi, komplet...

Läs mer
bok

569 kr

Provläs
Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
bok

495 kr

Ljus & rum. Utg 4

Den fjärde utgåvan av Ljus & Rum ansluter till den nya, och vidareutvecklade, utgåvan av den europeiska och svenska belysningsstandarden SS-EN 12464-1:2021 – Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus. För oss som lever i Norden...

Läs mer
bok

495 kr

Provläs
Praktisk fastighetsautomation

Av: Leif Håkansson

Fastighetsautomationen genomgår för närvarande en snabb utveckling som drivs av ökande krav på låg energianvändning, enkelt handhavande och behov av att fler av byggnadens tekniska installationer ska kunna fungera tillsammans. Boken ger läsaren den kunskap som krä...

Läs mer
bok

550 kr

Teknikhandbok El och Tele

Den nya handboken rymmer framför allt praktisk information för bland annat elektriker och teletekniker. Handboken behandlar en rad olika områden; Grundläggande elektriska begrepp, Elkvalitet, Elsäkerhet och skydd, Egenkontrollprogram, Projektering och planering, V...

Läs mer
bok

569 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

568 kr

Provläs
Injustering av luftflöden i luftbehandlingssyste...

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem behandlar förutsättningar och tillvägagångssätt vid injustering efter proportionalitetsmetoden . Boken tar hänsyn till förutsättningar som tät a byggnader och uppgifter som bör utföras för att  injustering en  av l...

Läs mer
bok

416 kr

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkra...

”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem. Riktlinjerna ska även vara ett hj...

Läs mer
bok

770 kr

Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21

EBR-rapport KJ 41:21 ersätter tidigare utgåva KJ 41:15 och behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 145 kV samt skarvar och avslut för spänningar upp till 24 kV. Den nya utgåvan har anpassats till gällande standarder samt komplet...

Läs mer
bok

1 335 kr

SEK hb 457 Solceller. Råd och regler

Den nya solcellshandboken ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Läs om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och idrifttagning. I ett enkelt och överskådligt format ger handboken vederhäftig information som ...

Läs mer
bok

359 kr