Byggteknik / Installationer / VVS/

VA

Svensk Byggtjänst erbjuder böcker inom VVS/VA med fokus på områden som branschregler, praktisk VVS-teknik och projektering av VVS-installationer. Förslag på litteratur i kategorin VVS/VA är till exempel Ventilation på arbetsplatsen, Förnyelse av markförlagda VA-ledningar och Minimikrav på luftväxling. Utforska detta och mycket mer i vårt utbud av litteratur för yrkesverksamma inom byggbranschen och studenter som vill fördjupa sig inom ämnet VVS/VA.

Bästsäljare

Teknikhandbok VVS 2024

Teknikhandboken VVS innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Innehåll Teknikhandboken VVS - Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Branschstandarden. - Geoenergi, kompletterat inne...

Läs mer
Bok

595 kr

Provläs

Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
Bok

520 kr

Provläs

Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
Bok

626 kr

E-bok

E-BOK Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
E-bok

520 kr

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. 2013

”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem. Riktlinjerna ska även vara ett hj...

Läs mer
Bok

770 kr

Provläs

Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse. Utg 6

Av: Lars Andrén

Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse är en unik bok med sin bredd och sitt djup kring solenergi i alla dess former. Boken fokuserar på solvärme och solel där tonvikten läggs på det senaste inom tekniken, systemdesign, energilager och de ekonomiska föru...

Läs mer
Bok

617 kr

Provläs

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem behandlar förutsättningar och tillvägagångssätt vid injustering efter proportionalitetsmetoden . Boken tar hänsyn till förutsättningar som tät a byggnader och uppgifter som bör utföras för att  injustering en  av l...

Läs mer
Bok

459 kr

Projektering av VVS-installationer

Av: Mats Dahlblom, Catarina Warfvinge

"Projektering av VVS-installationer" fokuserar på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. För god funktion krävs dessutom samarbete med VV...

Läs mer
Bok

569 kr

Praktisk kylteknik

Av: Roald Nydal

Boken har reviderats på grund av utvecklingen inom kyltekniken med krav på användning av mer miljövänliga köldmedier. Praktisk Kylteknik är en grundlärobok inom kylteknik och används i lite mer omfattande utbildningar. De största revideringarna har gjorts inom: Kö...

Läs mer
Bok

1 200 kr

E-bok

E-BOK Ventilation. BVL 7. Utg 5

Av: Hans Severinson

Boken Ventilation Byggvägledning 7 - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är den femte utgåvan av verket. Denna version är omarbetad där samtliga avsnitt i BBR har förändrats från tidigare upplagor och grundar sig på en ny plan- och bygglag. Boken inn...

Läs mer
E-bok

513 kr