Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Installationer / VVS/VA

Bästsäljare
Teknikhandbok VVS 2022

Teknikhandboken VVS 2022 innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Innehåll Teknikhandboken VVS 2022 - Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Branschstandarden. - Geoenergi, komplet...

Läs mer
bok

569 kr

Provläs
Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
bok

495 kr

Provläs
Injustering av luftflöden i luftbehandlingssyste...

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem behandlar förutsättningar och tillvägagångssätt vid injustering efter proportionalitetsmetoden . Boken tar hänsyn till förutsättningar som tät a byggnader och uppgifter som bör utföras för att  injustering en  av l...

Läs mer
bok

416 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

568 kr

E-bok
E-BOK Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
E-bok

495 kr

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkra...

”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem. Riktlinjerna ska även vara ett hj...

Läs mer
bok

770 kr

Reglerteknik för fastigheter. Utg 2

Av: Gunno von Zweigbergk, Anette von Zweigbergk

Vad är skillnaden mellan styr- och reglerteknik och vad ingår i ett reglersystem? Varför reglerar man ett system för vattenburen värme eller för ventilation? Vad menas med intelligenta hus? Boken förklarar grundläggande begrepp och visar exempel på tillämpningar i...

Läs mer
bok

415 kr

Provläs
Ventilation. Byggvägledning 7 - En handbok i ans...

Av: Hans Severinson

Denna femte reviderade och omarbetade utgåva av Byggvägledning 7 Ventilation kommenterar byggreglerna till och med BBR 22 (BFS 2015:3) som gäller från 1 mars 2015. Sedan förra utgåvan har i stort sett varje avsnitt i BBR blivit föremål för mer eller mindre genomgr...

Läs mer
bok

495 kr

Handbok för montering av utanpåliggande solpanel...

Handboken är avsedd för projektering och installation av solpanelsanläggningar på yttertak. Huvudfokus i detta dokument är infästningarna av solpanelerna. Handboken är enkel och lättförståelig vilket kommer att leda till ett enhetligt sätt att bestämma lastförutsä...

Läs mer
bok

695 kr

Projektering av VVS-installationer

Av: Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom

"Projektering av VVS-installationer" fokuserar på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. För god funktion krävs dessutom samarbete med VV...

Läs mer
bok

526 kr