Byggteknik / Installationer / VVS/VA

Bästsäljare
Teknikhandbok VVS 2023

Teknikhandboken VVS 2023 innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler. Innehåll Teknikhandboken VVS - Branschregler Säker Vatteninstallation i sin helhet. - Teknisk isolering, delar av nya Branschstandarden. - Geoenergi, kompletterat...

Läs mer
bok

589 kr

Provläs
Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
bok

495 kr

Projektering av VVS-installationer

Av: Mats Dahlblom, Catarina Warfvinge

"Projektering av VVS-installationer" fokuserar på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. För god funktion krävs dessutom samarbete med VV...

Läs mer
bok

548 kr

Provläs
Ventilation förr och nu. Utg 5

Av: Dennis Andersson, Ulla Orestål

Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boken innehåller merparten av den information som den ansvarige besiktningsmannen behöver. Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet...

Läs mer
bok

596 kr

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkra...

”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem. Riktlinjerna ska även vara ett hj...

Läs mer
bok

770 kr

Provläs
Injustering av luftflöden i luftbehandlingssyste...

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem behandlar förutsättningar och tillvägagångssätt vid injustering efter proportionalitetsmetoden . Boken tar hänsyn till förutsättningar som tät a byggnader och uppgifter som bör utföras för att  injustering en  av l...

Läs mer
bok

437 kr

Provläs
Solenergi. Praktiska tillämpningar i bebyggelse....

Av: Lars Andrén

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den här boken fokuserar på solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och solel. Boken behandlar även luftburen solvärme, passiv...

Läs mer
bok

474 kr

Praktisk kylteknik

Av: Roald Nydal

Boken har reviderats på grund av utvecklingen inom kyltekniken med krav på användning av mer miljövänliga köldmedier. Praktisk Kylteknik är en grundlärobok inom kylteknik och används i lite mer omfattande utbildningar. De största revideringarna har gjorts inom: Kö...

Läs mer
bok

1 200 kr

E-bok
E-BOK Minimikrav på luftväxling. Utg 12

Av: Mats Östlund

Boken anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Utgåva 12 är en uppdatering främst vad avser luftflödenas referenser där främst Arbetsmiljöverkets "AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning" haft stor påverkan. Även avsnittet om samhällskraven är uppda...

Läs mer
E-bok

495 kr

Övningar. Projektering av VVS-installationer

Av: Mats Dahlblom, Catarina Warfvinge

Boken är ett komplement till "Projektering av VVS-installationer" och är främst avsedd att användas i grundutbildningarna för blivande civilingenjörer i väg- och vattenbyggnad, högskoleingenjörer med inriktning byggnadsteknik, energieteknik och installationsteknik...

Läs mer
bok

235 kr