E-BOK Checklista VVS Generell. Utg 2 E-bok

E-bok

195 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

Med den digitala checklistan för egenkontroll säkerställer du på ett smidigt och överskådligt sätt att installationer är fackmässigt utförda och uppfyller aktuella myndighetskrav (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4). Checklistan är avsedd att användas i samband med konsultuppdrag, byggnads-, anläggning-och installationsentreprenad.

Checklistan är en interaktiv pdf som du kan fylla i, kommentera och signera digitalt.