Byggteknik / Installationer / El

SEK hb 457 Solceller. Råd och regler

Den nya solcellshandboken ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Läs om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och idrifttagning. I ett enkelt och överskådligt format ger handboken vederhäftig information som ...

Läs mer
Bok

359 kr

Provläs
Praktisk fastighetsautomation

Av: Leif Håkansson

Fastighetsautomationen genomgår för närvarande en snabb utveckling som drivs av ökande krav på låg energianvändning, enkelt handhavande och behov av att fler av byggnadens tekniska installationer ska kunna fungera tillsammans. Boken ger läsaren den kunskap som krä...

Läs mer
Bok

578 kr

EvA - Elsäkerhet vid arbete

EvA - Elsäkerhet vid arbete, lågspänning. Branschanvisningen för elsäkerhet vid arbete. Branschanvisningen EvA ska ses som ett komplement till standarden SS-EN 50110-1 med förtydligande av vissa delar. Använd med fördel också SEK HB 446 tillsammans med EvA. EvA vä...

Läs mer
Bok

278 kr

Handbok i kontroll före idrifttagning

Av: EUU

Att kontrollera en elanläggning är enligt vår svenska lagstiftning ett krav. Handboken ger ledning vid kontroll av elinstallationer. Handboken kan användas vid gymnasieskolans el- och energiprogram samt av elektriker med uppgift att utföra hela eller delar av kont...

Läs mer
Bok

385 kr

Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21.1

EBR-publikation KJ 41:21 ersätter tidigare utgåvor av KJ 41 och KJ 41.1 som behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning upp till 145 kV. Fokus i publikationen ligger på spänningsområdet upp till 24 kV. Förläggningsfall för 36 kV-kabel l...

Läs mer
Bok

1 335 kr

Ljus & rum. Utg 4

Den fjärde utgåvan av Ljus & Rum ansluter till den nya, och vidareutvecklade, utgåvan av den europeiska och svenska belysningsstandarden SS-EN 12464-1:2021 – Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus. För oss som lever i Norden...

Läs mer
Bok

495 kr

Provläs
Fastighetsautomation

Av: Markus Edmark

Arbetet inom fastighetsautomation förknippas i stor utsträckning med regulatorer, kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar. I boken behandlas hela arbetsprocessen från upphandling av konsult och entreprenörer, utförandet i entreprenörsskedet ända fram ...

Läs mer
Bok

712 kr

Teknikhandbok El och Tele

Den nya handboken rymmer framför allt praktisk information för bland annat elektriker och teletekniker. Handboken behandlar en rad olika områden; Grundläggande elektriska begrepp, Elkvalitet, Elsäkerhet och skydd, Egenkontrollprogram, Projektering och planering, V...

Läs mer
Bok

569 kr

Elkraftsystem 1, Elkrafthandboken

Elkrafthandboken är ett referensverk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. De ingående delarna är: Elmaskiner och elektriska drivsystem Elkraftsystem 1 Elkraftsystem 2 Denna del, Elkraftsystem 1, behandlar bl...

Läs mer
Bok

612 kr