Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Byggteknik / Installationer / El

Bästsäljare
Provläs
Praktisk fastighetsautomation

Av: Leif Håkansson

Fastighetsautomationen genomgår för närvarande en snabb utveckling som drivs av ökande krav på låg energianvändning, enkelt handhavande och behov av att fler av byggnadens tekniska installationer ska kunna fungera tillsammans. Boken ger läsaren den kunskap som krä...

Läs mer
bok

550 kr

Provläs
Ljussätt staden. En handbok om ljusdesign i offe...

Av: Marianne Lind

Ljussätt staden är en inspirerande handbok som på ett unikt sätt beskriver alla tänkbara skeden i ljusdesignprocessen. Här förmedlas frikostigt sådan kunskap som annars bara kan uppnås genom praktisk erfarenhet. Checklistor och steg-för-steg-listor i kombination m...

Läs mer
bok

545 kr

Teknikhandbok El och Tele

Den nya handboken rymmer framför allt praktisk information för bland annat elektriker och teletekniker. Handboken behandlar en rad olika områden; Grundläggande elektriska begrepp, Elkvalitet, Elsäkerhet och skydd, Egenkontrollprogram, Projektering och planering, V...

Läs mer
bok

569 kr

Provläs
Fastighetsautomation

Av: Markus Edmark

Arbetet inom fastighetsautomation förknippas i stor utsträckning med regulatorer, kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar. I boken behandlas hela arbetsprocessen från upphandling av konsult och entreprenörer, utförandet i entreprenörsskedet ända fram ...

Läs mer
bok

665 kr

El i byggnader

Av: Simon Siggelsten

Boken ger en introduktion till elteknik i byggnader, lämplig för kurser inom byggutbildningar, fastighetsföretagarprogram eller som en del av installationstekniken.  Byggnadsingenjörer, fastighetsföretagare och andra aktörer i byggprocessens olika faser behöver fö...

Läs mer
bok

324 kr

Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:15

EBR-rapport KJ 41:15 ersätter tidigare utgåva KJ 41:09 och behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 145 kV samt skarvar och avslut för spänningar upp till 24kV. Den nya utgåvan har anpassats till gällande standarder samt komplett...

Läs mer
bok

1 125 kr

SSF 200. Regler för inbrottsskydd - Byggnader oc...

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. SSF 200 är en övergripande norm som definierar skalskyddet för ett objekt. Normen refererar i sin tur på en rad produktstandarder, normer och andra regelv...

Läs mer
bok

1 348 kr

E-bok
E-BOK Fastighetsautomation

Av: Markus Edmark

Boken Fastighetsautomation behandlar alla steg av en arbetsprocess, från upphandling av entreprenörer och konsulter till utförandet i entreprenörsskedet och fram till avslutad entreprenad. Regulatorer, kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar förknippa...

Läs mer
E-bok

532 kr

Ljus & Rum. Planeringsguide för belysning inomhu...

”Ljus & Rum” är en innehållsrik planeringsguide för belysning inomhus, till hjälp för planerare, beställare, arkitekter och andra beslutsfattare. Bokens första del behandlar i ord och bild ljus och rum mer allmänt - människan och ljuset, visuella förhållanden, rum...

Läs mer
bok

585 kr