Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Byggteknik / Installationer / El

Provläs
Praktisk fastighetsautomation

Av: Leif Håkansson

Fastighetsautomationen genomgår för närvarande en snabb utveckling som drivs av ökande krav på låg energianvändning, enkelt handhavande och behov av att fler av byggnadens tekniska installationer ska kunna fungera tillsammans. Boken ger läsaren den kunskap som krä...

Läs mer
bok

550 kr

Teknikhandbok El och Tele

Den nya handboken rymmer framför allt praktisk information för bland annat elektriker och teletekniker. Handboken behandlar en rad olika områden; Grundläggande elektriska begrepp, Elkvalitet, Elsäkerhet och skydd, Egenkontrollprogram, Projektering och planering, V...

Läs mer
bok

569 kr

Ljus & rum. Utg 4

Den fjärde utgåvan av Ljus & Rum ansluter till den nya, och vidareutvecklade, utgåvan av den europeiska och svenska belysningsstandarden SS-EN 12464-1:2021 – Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus. För oss som lever i Norden...

Läs mer
bok

495 kr

SEK hb 457 Solceller. Råd och regler

Den nya solcellshandboken ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Läs om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och idrifttagning. I ett enkelt och överskådligt format ger handboken vederhäftig information som ...

Läs mer
bok

359 kr

Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21

EBR-rapport KJ 41:21 ersätter tidigare utgåva KJ 41:15 och behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 145 kV samt skarvar och avslut för spänningar upp till 24 kV. Den nya utgåvan har anpassats till gällande standarder samt komplet...

Läs mer
bok

1 335 kr

Handbok i kontroll före idrifttagning

Av: EUU

Att kontrollera en elanläggning är enligt vår svenska lagstiftning ett krav. Handboken ger ledning vid kontroll av elinstallationer. Handboken kan användas vid gymnasieskolans el- och energiprogram samt av elektriker med uppgift att utföra hela eller delar av kont...

Läs mer
bok

385 kr

El i byggnader

Av: Simon Siggelsten

Boken ger en introduktion till elteknik i byggnader, lämplig för kurser inom byggutbildningar, fastighetsföretagarprogram eller som en del av installationstekniken.  Byggnadsingenjörer, fastighetsföretagare och andra aktörer i byggprocessens olika faser behöver fö...

Läs mer
bok

324 kr

Provläs
Fastighetsautomation

Av: Markus Edmark

Arbetet inom fastighetsautomation förknippas i stor utsträckning med regulatorer, kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar. I boken behandlas hela arbetsprocessen från upphandling av konsult och entreprenörer, utförandet i entreprenörsskedet ända fram ...

Läs mer
bok

678 kr

Provläs
Ljussätt staden. En handbok om ljusdesign i offe...

Av: Marianne Lind

Ljussätt staden är en inspirerande handbok som på ett unikt sätt beskriver alla tänkbara skeden i ljusdesignprocessen. Här förmedlas frikostigt sådan kunskap som annars bara kan uppnås genom praktisk erfarenhet. Checklistor och steg-för-steg-listor i kombination m...

Läs mer
bok

545 kr