SSF 200 Regler för inbrottsskydd - Byggnader och lokaler. Utg 6

Bok

1 549 krexkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. SSF 200 är en övergripande norm som definierar skalskyddet för ett objekt. Normen refererar i sin tur på en rad produktstandarder, normer och andra regelverk.

Denna norm är framtagen i samarbete med representanter från försäkringsbolag, tillverkare, arkitekter, myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Ändringar från föregående utgåva, SSF 200 utgåva 5
Generellt är de flesta avsnitt från SSF 200 utgåva 5 i denna utgåva omskrivna/kompletterade med tydligare prestandakrav och tydligare krav på utförande.

Vissa avsnitt från SSF 200 utgåva 5 har i denna utgåva ändrat rubriker, utökats och flyttats och slagits samman i nya avsnitt och med ändrade rubriker. Dessa avsnitt innehåller bl.a. nya tabeller och nya texter.

Urval av större genomförda förändringar:

  • Referenser uppdaterats och nya definitioner har tillkommit.
  • Förtydliganden och ändringar i avsnitt om väggar (5.2, 6.2 och 7.2), inklusive ändrade plåttjocklekar och en mer detaljerad beskrivning av flerskiktsväggar.
  • Avsnitt om dörrar, gallergrindar, portar och luckor (5.4, 6.4, och 7.4) har förtydligats med nya tabeller och texter samt utökats med fler alternativ, inklusive digitala lås enligt SSF 3523 och fyllningar enligt SS-EN 1627.
  • Nya rubriker och texter för rullgaller och fasta galler (5.6, 6.6, och 7.6).
  • Förändrade och utökade avsnitt om fönster (5.7, 6.7, och 7.7) med fler alternativ och uppdaterade glaskvalitetskrav.
  • Förtydliganden i avsnittet om inkrypningsskydd (5.9, 6.9, och 7.9), inklusive referenser till polykarbonat enligt SSF 1085.
  • Omskrivning av Bilaga E ”Förstärkning av inbrottsskydd”.

Denna norm gäller från 2024-05-07 och ersätter SSF 200, utgåva 5.
Utgåva 5 upphävs 2024-12-31.